Farní ples je v okolí Hrušek poměrně nová, ještě stále nezažitá tradice. Koná se teprve třetím rokem a pokaždé v jiné obci této farnosti. K tomuto všemu už nám více řekl pan farář.