V sobotu 21. 8. 2021 se uskuteční populárně-naučná hydrobiologická exkurze za zajímavostmi života pod vodní hladinou. Objevte společně s námi skryté predátory ve vodách centrální části Slavkovského lesa.

Plakát ke stažení zde.

Čas a místo: Sraz v 10:45 před Domem přírody na Kladské (50°1’36″N, 12°40’4″E).

Doprava tam: bus Mariánské Lázně (6:35 nebo 10:20) – Kladská (7:05 nebo 10:40) nebo individuálně.

Doprava zpět: bus Kladská (14:45; poslední spoj) – Mariánské Lázně (15:05) nebo individuálně.

Trasa: Z Kladské po zelené na Kyselé jezero a Černý rybník, dále od rozcestí Hvězda okolo Dlouhé stoky na rybníky Horní a Dolní Bahňák a po naučné stezce ke Kladskému rybníku a drobným vodním plochám v jeho okolí (změna trasy vyhrazena; délka cca 5 km; mírně náročné).

Náplň: Populárně-naučná hydrobiologická exkurze za zajímavostmi života pod vodní hladinou na nádržích v centrální části Slavkovského lesa v okolí Kladské. V rámci terénní vycházky navštívíme několik vodních ploch v blízkosti NPR Kladské rašeliny, které se vyznačují nízkým pH a vysokým obsahem huminových látek. Tentokrát budeme společně hledat neviditelné predátory vodního mikrosvěta (dravé druhy zooplanktonu) a větších dravých bezobratlých (především hmyzu). První, terénní, část exkurze věnujeme vycházce po vodních plochách a odběru vzorků v terénu. Na navštívených nádržích odebereme vzorky planktonu a rámcově zhodnotíme jejich ekologický stav. Nalovený plankton si posléze prohlédneme a určíme za pomocí mikroskopového zvětšení ve druhé, mikroskopové, části exkurze buď v Domě přírody Slavkovského lesa, nebo v prostoru před ním. Budeme se pohybovat na území I. zóny CHKO, v EVL Kladské rašeliny a v mokřadech mezinárodního významu zařazených do RAMSARské úmluvy.

Průvodce: Ing. Jiří Sikora (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les) a Ing. Marek Baxa, Ph. D. (ENKI, o. p. s. – Třeboň)

Kontakt: J. Sikora, tel.: 702 004 954

Poznámka: Vhodné oblečení a obuv do terénu. Lze se zúčastnit jen terénní části nebo pouze druhé mikroskopové části (ukázky nachytaných vzorků), jež proběhne cca po 13 hod. s ohledem na průběh terénní části. Změna programu dle aktuální situace vyhrazena. Více info včetně termínu konání budou včas upřesněny na www.slavkovskyles.ochranaprirody.cz.

Váš komentář