Rozhodnutí vydané na základě čl. 107 2b) SFEU se týká systémů náhrad pro sportovní organizace, na infrastrukturu a sportovní akce zrušené v souvislosti s COVID–19.

Potenciálními příjemci jsou neziskové organizace, které 1) vlastní nebo provozují sportovní infrastrukturu, 2) musely zrušit, omezit či odložit sportovní událost, 3) bylo jim znemožněno užívání sportovní infrastruktury navzdory placení za užívání dané infrastruktury. Opatření se nevztahuje na ztrátu příjmu. Náhrada je omezena na položky přímo spojené se škodou způsobenou přijatými vládními opatřeními v období nouzového stavu v České republice. Poskytovatelem podpory je Národní sportovní agentura.

Rozhodnutí Evropské komise: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202030/286956_2175432_128_2.pdf

Fotka od Pexels z Pixabay