Evropská komise přijala mimořádné opatření ke zmírnění dopadů koronavirové pandemie v odvětví pěstování a výroby vína. Toto odvětví patří k nejhůře postiženým, především v důsledku významného poklesu odbytu vzhledem k uzavření restaurací a pohostinských zařízení.

Opatření dočasně zmírňuje některá pravidla hospodářské soutěže, zejména umožňuje soutěžitelům v této oblasti, aby si na své úrovni po dobu nejvýše 6 měsíců sami organizovali a prováděli tržní opatření ke stabilizaci svého odvětví a zároveň respektovali fungování vnitřního trhu. Například budou moci plánovat společné propagační činnosti, organizovat skladování soukromými hospodářskými subjekty a společně plánovat produkci.

Dochází rovněž ke zvýšení příspěvku Evropské unie na všechna opatření vnitrostátních programů podpory o 10 %, a příspěvek tak dosáhne 70 %. Tím se příjemcům poskytne finanční úleva.

Členské státy dále budou moci hospodářským subjektům poskytovat zálohy na probíhající destilaci a krizové skladování. Tyto zálohy mohou pokrýt až 100 % nákladů a umožní členským státům plně využít prostředků ze svých vnitrostátních programů podpory na tento rok.

Fotka od TheAndrasBarta z Pixabay