Komise doporučuje nová opatření pro podporu OZEEvropská komise právě zveřejnila dlouho očekávané finální zhodnocení Národních klimaticko-energetických plánů [1], v této oblasti stěžejních strategií všech členských států. A Česko nedopadlo vůbec dobře. Náš cíl pro podíl obnovitelných zdrojů energie (OZE) na pokrytí spotřeby energie (22 % v roce 2030) označila Komise za neambiciózní a upozornila, že neodpovídá správnému přepočtu celoevropského cíle pro OZE. Na to od začátku upozorňují ekologické organizace i zástupci moderní energetiky. Evropská komise žádala po ČR minimálně 23 %. Tento na první pohled nevýznamný rozdíl je ve skutečnosti pro výrobu elektřiny z OZE velmi podstatný [2].

Evropská komise v hodnocení dále kritizuje cíl pro snižování plýtvání energií jako nízký a doporučuje zavést nová opatření pro podporu OZE i energetické efektivity. Podle Hnutí DUHA by jedním z těch hlavních mělo být přijetí novely zákona o podporovaných zdrojích energie, která čeká na 1. čtení v Poslanecké sněmovně. Vládní verzi novely je však potřeba opravit, aby umožnila i rozvoj solárních elektráren, zejména ve vlastnictví obcí, domácnost, místních firem či farmářů [3].

Na fungující mechanismy pro rozvoj OZE a snižování plýtvání energií jsou vázány stovky miliard korun z evropských fondů či výnosů emisních povolenek.

Tomáš Jagoš, odborník na obnovitelné zdroje Hnutí DUHA, řekl:
“Evropská komise jen znovu potvrdila, co jsme říkali celou dobu. Český cíl pro rozvoj obnovitelných zdrojů je příliš nízký a neodpovídá ani minimálnímu příspěvku ke společnému evropskému cíli. Ale škoda je to hlavně pro Česko. U nás bude nízký cíl dusit inovace a nová průmyslová odvětví spojená s rozvojem OZE. Poslanci a poslankyně však mohou nyní napravit vládní chybu a opravit novelu zákona o podporovaných zdrojích tak, aby rozhýbala výstavbu větrných elektráren či solárních střech.”   

Fotka od andreas160578 z Pixabay