Příklady dobré praxe řady evropských zemí ukazují, že rozvoj etické kultury ve státní správě je dlouhodobý proces, který se neobejde bez jasné vize a podpory z nejvyšších míst. Jak jsme na tom u nás a jak postupovat při zlepšování etické infrastruktury v Česku? Na to se zaměřil průkopnický výzkumný projekt Filosofického ústavu AV ČR, realizovaný od roku 2018 ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Projekt vyvrcholí 15. června 2021 společnou konferencí zástupců Akademie věd, neziskového sektoru a státní správy v čele se Sekcí pro státní službu Ministerstva vnitra.

Cílem projektu „Nástroje rozvíjení etické kultury v české státní správě“ bylo zmapování aktuálního stavu etické kultury v prostředí Ministerstva dopravy a návrh opatření, která by vedla k systematickému způsobu ošetření a rozvoje etiky nejen v prostředí tohoto ministerstva, ale v české státní správě jako takové.

Ukázalo se, že úřadům na dobré etické kultuře záleží a mají zájem zasadit se o její rozvoj,“ říká vedoucí projektu Petr Urban z Filosofického ústavu AV ČR, kterého oslovili a umožnili mu realizaci výzkumného projektu v rámci svého úřadu zástupci Ministerstva dopravy v čele se státním tajemníkem Martinem Vavřinou. „Téma však zasluhuje  systematické zpracování a dlouhodobou podporu, která by měla přijít i z nejvyšších pater české exekutivy a legislativy. Zbytečná není ani diskuse o potřebné novelizaci stávajících zákonů jako např. zákona o státní službě,“ dodává výzkumník, který v minulosti sám působil jako starosta obce.

Existující etické kodexy jsou podle Petra Urbana jen malým dílkem mozaiky, který je potřeba vhodně doplnit etickým vzděláváním zaměstnanců, etickým vedením ze strany představených a péčí o bezpečnou, otevřenou a důvěrnou atmosféru na pracovišti. Touto cestou lze postupně dosáhnout eticky zralého prostředí ve státní správě, které nejen působí preventivně vůči korupci, ale vytváří i atraktivní a příznivé pracovní podmínky pro státní zaměstnance.

„S postavením státních zaměstnanců, kteří vykonávají státní službu, a tedy spravují veřejné záležitosti a naplňují cíle ve veřejném zájmu, se nutně pojí specifické etické hodnoty a normy. Ty doplňují jim zákonem stanovené povinnosti. Neetické chování státních zaměstnanců, jakkoli nemusí být nutně v rozporu se zákonem, je významným faktorem působícím zhoršení kvality výkonu státní služby a ztrátu důvěry veřejnosti ve státní správu,“ sdělil náměstek ministra vnitra pro státní službu Petr Hůrka.

Konference Etika státních zaměstnanců: Kde jsme a kudy dál? se zaměří nejen na současný právní rámec a aktuální vývoj problematiky, ale představí například také prvky etické infrastruktury doporučené mezinárodními organizacemi, možnosti podpory a rozvoje etické kultury ve služebních úřadech a konečně vizi dalšího vývoje. Mezi jinými na konferenci vystoupí náměstek ministra vnitra pro státní službu Petr Hůrka a státní tajemník Ministerstva dopravy Martin Vavřina.

Konferenci spolupořádají Sekce pro státní službu Ministerstva vnitra a Filosofický ústav Akademie věd ČR s podporou projektu Technologické agentury ČR. Aplikačním garantem projektu je Ministerstvo dopravy. Průběh konference bude streamován na YouTube kanál Filosofického ústavu AV ČR.

Váš komentář