Ministerstvo financí České republiky zpracovalo na základě plánu nelegislativních prací pro 2. pololetí roku 2020 Makroekonomickou predikci České republiky (září 2020). Materiál shrnuje aktuální vývoj makroekonomických indikátorů české ekonomiky a prezentuje názor na vývoj těchto ukazatelů v letech budoucích. Makroekonomická predikce bude podle harmonogramu projednána a posouzena Výborem pro rozpočtové prognózy dne 21. září 2020. Její scénář pak bude sloužit jako východisko pro Makroekonomický rámec návrhu Státního rozpočtu České republiky na rok 2021 a střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2023.

Česká ekonomika je zcela zásadním způsobem ovlivněna pandemií nového typu koronaviru. Opatření přijatá k zamezení šíření nákazy způsobila v 1. pololetí 2020 mimořádně hlubokou recesi. V makroekonomické predikci pracujeme se scénářem, že již nebudou přijímána další významná plošná restriktivní opatření v souvislosti s epidemiologickou situací. Ekonomická aktivita by měla pozvolna oživovat, a šok do agregátní poptávky i nabídky by tak měl být pouze dočasný a jednorázový. Celkově pro rok 2020 počítáme s propadem ekonomického výkonu o 6,6 %. K hlubokému poklesu by mělo dojít ve všech složkách užití s výjimkou spotřeby sektoru vládních institucí. Oživení ekonomické aktivity by se mělo projevit v růstu HDP v roce 2021, který odhadujeme na 3,9 %.

„Vládou přijatá opatření na podporu ekonomiky a životní úrovně se promítají do reálných ekonomických čísel. Zvolený směr hospodářské politiky funguje a přináší ovoce. Ale ráda bych varovala před chybným dojmem, že mírné oživení může kompenzovat letošní bezprecedentní pokles,“ uvedla k predikci ministryně financí Alena Schillerová a dodala: „Očekáváme, že na úroveň reálného hrubého domácího produktu roku 2019 se vrátíme až v roce 2023. Vlivem logicky rostoucích mandatorních výdajů a protikrizových daňových úlev v řádu desítek miliard lze i v příštím roce předpokládat výraznější deficitní hospodaření. Výměnou za vyšší schodek však získáváme rychlejší ekonomické oživení, zachování životní úrovně a zmírnění růstu nezaměstnanosti.“

Kvůli ekonomickému propadu a s ním spojenému snížení poptávky po práci by letos měla klesnout zaměstnanost. Rovněž by mělo dojít ke zvýšení míry nezaměstnanosti. Vyššímu dopadu recese na nezaměstnanost kromě vysokého počtu volných pracovních míst i zaměstnaných cizinců brání řada opatření hospodářské politiky. Ekonomická situace by se měla výrazně promítnout i v dynamice výdělků, a to poklesem průměrné reálné mzdy v letošním roce i v roce 2021.

Hluboký propad ekonomické aktivity s sebou nese pokles nebo ztrátu dynamiky daňových příjmů při zvýšených výdajích vynaložených na boj proti šíření epidemie a zmírnění jejích ekonomických a sociálních dopadů. Očekáváme proto v roce 2020 hospodaření veřejných financí se schodkem 6,4 % HDP a s růstem dluhu na úroveň 39,4 % HDP.

„Očekávané zadlužení bude stále o 5 procentních bodů nižší, než činil veřejný dluh v roce 2013. Jsem přesvědčena, že Česká republika zůstane i v letošním roce nadále mezi zeměmi s nejnižším zadlužením v Evropě,“ dodává ministryně financí Alena Schillerová.

Makroekonomická predikce je zatížena řadou výrazně směrem dolů vychýlených rizik. Nejvýznamnějším rizikem je pochopitelně šíření nového typu koronaviru. Hospodářskou aktivitu by mohlo negativně ovlivnit i nastavení budoucích vztahů mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií nebo napětí v mezinárodních obchodních vztazích. Mezi vnitřní rizika patří vývoj na trhu nemovitostí a v automobilovém průmyslu.

201520162017201820192020202120202021
Aktuální predikceMinulá predikce
Nominální hrubý domácí produktmld. Kč, b.c.4 6254 7975 1115 4095 7495 5615 8605 5305 781
růst v %, b.c.6,43,76,55,86,3-3,35,4-2,24,5
Reálný hrubý domácí produktrůst v %, s.c.5,42,55,23,22,3-6,63,9-5,63,1
Spotřeba domácnostírůst v %, s.c.3,93,84,03,53,1-5,02,2-1,50,8
Spotřeba vládních institucírůst v %, s.c.1,82,51,83,82,33,82,92,62,0
Tvorba hrubého fixního kapitálurůst v %, s.c.9,7-3,04,910,02,2-7,53,0-13,63,2
Příspěvek čistých vývozů k růstu HDPp.b., s.c.-0,21,41,2-1,20,0-1,70,9-1,20,7
Příspěvek změny zásob k růstu HDPp.b., s.c.0,9-0,30,5-0,5-0,2-1,30,6-0,80,8
Deflátor HDPrůst v %1,01,11,32,63,93,61,43,71,4
Míra inflace spotřebitelských cenprůměr v %0,30,72,52,12,83,21,93,21,6
Zaměstnanost (VŠPS)růst v %1,41,91,61,40,2-1,2-0,7-1,20,2
Míra nezaměstnanosti (VŠPS)průměr v %5,14,02,92,22,02,63,43,33,5
Objem mezd a platů (dom. koncept)růst v %, b.c.5,05,79,29,66,6-1,90,82,60,8
Saldo běžného účtu% HDP0,41,81,50,4-0,30,30,40,20,3
Saldo sektoru vládních institucí% HDP-0,60,71,50,90,3-6,4.-4,1.
Předpoklady:
Měnový kurz CZK/EUR27,327,026,325,625,726,325,826,526,2
Dlouhodobé úrokové sazby% p.a.0,60,41,02,01,51,10,91,51,5
Ropa BrentUSD/barel524454716442483840
HDP eurozónyrůst v %, s.c.1,91,82,81,81,3-9,05,4-5,72,9

Pozn.: Srovnání s Makroekonomickou predikcí České republiky MF ČR z dubna 2020.
Zdroj: ČNB, ČSÚ, Eurostat, U. S. Energy Information Administration. Výpočty a predikce MF ČR.