Projekt Laboratoř budoucnosti: ECO? mapující nejenom současný český design, ale především ekologičnost vzniku samotných výrobků již třetí měsíc s velkým úspěchem putuje po Evropě. Výstavu s unikátním přesahem již měli možnost vidět diváci ve třech evropských státech a před pár dny si odbyla svou čtvrtou premiéru v Českém centru Bukurešť.

Tisková zpráva ze dne 19. 9. 2022, Česká centra, ústředí

NEVŠEDNÍ INSTALACE V BUKUREŠTI

Výstava, jejíž samotná instalace vyvolala v rumunské metropoli velký zájem, vzbudila během krátké doby pozornost široké divácké i odborné veřejnosti. Speciální modul vytvořený na míru pro Rytířský sál Českého centra Bukurešť nabídl návštěvníkům nevšední podívanou. K vidění byly ukázky eko-produktů s vlastním příběhem, jejichž cílem je otevřít širší kritickou debatu, co vlastně ona „udržitelnost“ reprezentuje. 

Celou akci zahájil a moderoval ředitel Českého centra Bukurešť Robin Ujfaluši, hlavními speakery byla kurátorka Veronika Pařízková, která představila výstavu a proces vzniku, a člen kreativní rady Romanian Design Weeku Mihai Gurei, který projekt reflektoval perspektivou rumunské designové scény. Vernisáž navštívilo zhruba 80 zájemců o současný design.

„Naším záměrem na vernisáži bylo kromě představení výstavy také iniciovat dialog mezi českým a rumunským prostředím, což vystoupení Veroniky Pařízkové a Mihaia Gureie výborně splnilo. Výstavu samotnou chápeme jako vynikající příležitost zamyslet se nad různými aspekty udržitelné budoucnosti šířeji, ať už z hlediska produkce, spotřeby nebo prostředí, ve kterém žijeme,“ shrnuje záměr a nejbližší program ČC Bukurešť Robin Ujfaluši.   

„Tento projekt Českých center, který se zabývá udržitelností ve světě designu v současném kontextu, mě velmi zaujal. Východní Evropa se stala jedním z nejdůležitějších center výroby nábytku na světě a lepší politika týkající se udržitelných průmyslových postupů musí teprve přijít. Bez řádného dialogu napříč zeměmi EU se věci mohou hýbat pomalu. Doufejme, že výstavu uvidí hodně lidí a zapojí se do debaty o budoucnosti výroby designu a o způsobu, jakým můžeme zajistit delší využití předmětů, společně s lepšími možnostmi pro recyklaci,“ zhodnotil přínos výstavy Mihai Gurei.

VÝSTAVOU TO NEKONČÍ

České centrum v Bukurešti připravilo na září a říjen 4 tematicky laděné doprovodné akce, z nichž první dvě výstavu přímo propagují, druhé dvě otvírají další náměty a otázky ve vztahu k udržitelné budoucnosti:

  • 28. 9. – Udržitelnost a greenwashing z pohledu vědy – s prof. Vladimírem Kočím z VŠCHT Praha, v rámci Bucharest Science Week
  • 6. 10. – Udržitelný design, příklady dobré praxe – inspirativní příklady udržitelného designu z Česka i Rumunska, mj. s designérkou Annou Marešovou
  • 19. 10. – Město pro každého, města pro 21. století – veřejná diskuze na téma udržitelných měst pro 21. století, hlavní host děkan Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci, Osamu Okamura
  • 28. 10. – Naše jídlo, naše budoucnost – komunitní akce se zaměřením na jídlo a udržitelnou spotřebu, s přesahem na místní občanskou společnost ve spolupráci s místním partnerem Mai bine

Výstava v Bukurešti potrvá do 14. 10. 2022, pak se na český design a ekologické procesy jeho výroby mohou těšit v maďarské Budapešti.

Váš komentář