Evropská komise dnes zahajuje první výzvu k předkládání návrhů v rámci inovačního fondu. Jedná se o jeden z největších světových programů demonstrace inovativních nízkouhlíkových technologií, který je financován z dražby emisních povolenek ze systému EU pro obchodování s emisemi. Inovační fond bude financovat průlomové technologie v oblasti energie z obnovitelných zdrojů, energeticky náročných průmyslových odvětví, ukládání energie a zachycování, využívání a ukládání uhlíku. Vytvářením lokálních a perspektivních pracovních míst podpoří ekologické oživení v EU, napomůže dosažení klimatické neutrality a v globálním měřítku posílí technologické vedení Evropy.

Výkonný místopředseda Komise Frans Timmermans prohlásil: Tato výzva k předkládání návrhů přichází v pravý čas. EU bude investovat miliardu eur do slibných projektů připravených vstoupit na trh, mezi něž patří čistý vodík nebo jiná nízkouhlíková řešení pro energeticky náročná průmyslová odvětví, jako je ocelářství, výroba cementu a chemikálií. Podpoříme také ukládání energie, síťová řešení a zachycování a ukládání uhlíku. Tyto rozsáhlé investice pomohou restartovat ekonomiku EU a vytvořit ekologické oživení, které nás povede k dosažení klimatické neutrality v roce 2050.“

Inovační fond během období 2020–2030 přidělí přibližně 10 miliard eur z dražby povolenek v rámci systému EU pro obchodování s emisemi. Kromě toho využije nevyplacené příjmy svého předchůdce, programu NER300.

První výzva poskytne grantové financování ve výši 1 miliardy eur na rozsáhlé projekty čistých technologií, kterým tak pomůže překonat rizika spojená s uváděním na trh a demonstrací ve velkém měřítku. Tato podpora pomůže novým technologiím vstoupit na trh. Dále je vyčleněn samostatný rozpočet ve výši 8 milionů eur na pomoc při vývoji slibných projektů, které ještě nejsou připraveny k uvedení na trh.

Výzva je otevřená pro projekty ve způsobilých odvětvích ze všech členských států EU, Islandu a Norska. Prostředky mohou být použity ve spolupráci s jinými iniciativami veřejného financování, jako je státní podpora nebo jiné programy financování EU. Projekty budou vyhodnoceny podle svého potenciálu k zamezení emisím skleníkových plynů, inovačního potenciálu, finanční a technické vyspělosti a potenciálu rychlého rozvoje a efektivity nákladů. Uzávěrka pro předkládání žádostí je 29. října 2020. Předkladatelé mohou projekty přihlásit na portálu EU pro financování a veřejné soutěže, na němž jsou k dispozici podrobnosti o celém postupu.

Souvislosti

Cílem inovačního fondu je vytvořit pro společnosti a orgány veřejné správy vhodné finanční pobídky k tomu, aby nyní investovaly do příští generace nízkouhlíkových technologií. Má společnostem v EU udělit výhodu „prvního tahu“, aby se staly globálními technologickými lídry.

Inovační fond bude provozovat Výkonná agentura pro inovace a sítě (INEA), zatímco Evropská investiční banka bude zajišťovat pomoc při vývoji slibných projektů, které dosud nejsou připraveny k plnému využití.

Další informace: