Elektronické dálniční známky začnou platit od ledna 2021, ale už rok předtím zaznamenali řidiči v souvislosti s platbou za české dálnice výraznou změnu. Od 1. ledna 2020 jsou nově od poplatku za použití dálnic osvobozena auta, která používají jako palivo elektrickou energii nebo vodík, případně v kombinaci s jiným palivem – pokud hodnota emisí CO2 nepřesáhne 50 g/km. Osvobození umožnila novela zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Rok 2020 je zároveň po 25 letech posledním, kdy auta, na která se nevztahuje žádné osvobození, budou ozdobena samolepkami na čelních sklech.  Od 1. ledna 2021 se mohou řidiči těšit na elektronické dálniční známky, jejichž spuštění připravuje Státní fond dopravní infrastruktury.

Na dálnici bez poplatku

Majitelé elektromobilů a části hybridů nemusí pro bezplatné užití dálnice až do 31. ledna 2021 vyplňovat žádnou žádost ani podávat oznámení. Se zavedením elektronických dálničních zámek od 1. ledna 2021 se řady aut osvobozených od poplatku za použití dálnice ještě rozšíří. Díky elektronizaci systému budou automaticky osvobozena vozidla, jejichž nárok na bezplatné užití dálniční sítě půjde jednoduše ověřit přes registry státní správy.

Automaticky, tedy bez nutnosti podávat oznámení o osvobození, budou po zavedení elektronické dálniční známky od poplatku osvobozena tato auta:

  • vozidla na elektrickou energii, vodík nebo hybridní pohon (hodnota emisí CO2 do 50 g/km) s přidělenou speciální SPZ;
  • historická vozidla s přidělenou zvláštní registrační značkou a průkazem historického vozidla;
  • vozy přepravující držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P, vozidla sloužící k přepravě nezaopatřených dětí, které jsou léčeny pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastózou. Při kontrole se řidiči těchto vozů prokážou průkazem či lékařskou zprávou.

Naopak pro vybraná vozidla bude po zavedení elektronické dálniční známky zapotřebí podat oznámení o osvobození Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Po podání oznámení budou moci dálnice zdarma využívat tyto vozy:

  • auta na elektrickou energii, vodík nebo hybridní pohon (hodnota emisí CO2 do 50 g/km) bez přidělené speciální SPZ;
  • vozidla provozovaná domovy pro osoby se zdravotním postižením, pokud slouží k přepravě těchto osob.

Oznámení o osvobození budou muset podat také všechna auta na elektrickou energii, vodík nebo hybridní pohon registrovaná v zahraničí.

Detailní informace o osvobození i způsobech, jak bude možné oznámení podat, se dočtete na speciální stránce „osvobození„.