Informační centrum o vzdělávání vydává výroční zprávu za rok 2020. Přečíst si ji můžete zdeMinulý rok přinesl do českého vzdělávacího systému spoustu změn a výzev – zavřené školy, digitalizace, růst nerovností. Nejen na tyto oblasti se proto EDUin v uplynulém roce zaměřoval. 

Samotný přechod do online prostředí pro fungování EDUinu neznamenal zásadní omezení, protože organizace na distančním fungování vyrostla. Za celý rok jsme museli zrušit pouze konferenci pro zřizovatele a také snížit plánované výstupy s ohledem na omezené možnosti cestování. Celospolečenský přechod do online komunikace se ale podařilo zužitkovat třeba streamováním ceny EDUína 2020 nebo přenosem ze zveřejnění Auditu vzdělávacího systému 2020, u obou akcí jsme zaznamenali zvýšený zájem o výstupy.

Aktivitu EDUinu v roce 2020 dělíme na dvě základní části – mediální a odbornou.

Hlavními tématy odborné práce v roce 2020 byly:

  • Strategie 2030+ – EDUin se průběžně podílel na medializaci Hlavních směrů vzdělávací politiky a poskytoval konzultace analyticko-koncepčnímu oddělení ministerstva školství.
  • agenda ke vzniku středního článku řízení/podpory – uspořádali jsme několik workshopů pro ředitele škol a zástupce místních akčních plánů a sbírali názory na podobu středního článku.
  • Financování školství zřizovateli a využití prostředků skrze RUD – v analýze jsme se zaměřili na množství peněz dávaných školám jejich zřizovateli a porovnali jsme je s prostředky, které na to dostávají od státu skrze rozpočtové určení daní. Námi shledaný deficit byl shodně potvrzený ministerstvem školství.
  • Partnerství 2030+ – EDUin přistoupil k iniciativě sdružení neziskových organizací a odborníků k sestavení komplexního návrhu na vytvoření středního článku podpory škol v území.
  • pandemie koronaviru – od března 2020 školství ovládla krize způsobená pandemií koronaviru. Členové EDUinu kromě přímých vstupů do médií s reakcemi na aktuální situaci akcentovali především riziko zvýšených nerovností při distanční výuce nebo doporučování přechodu na formativní způsoby hodnocení.
  • Desatero ředitele školy – vydali jsme ho v době koronakrize a snažili se jím vykrýt mezeru, protože této cílové skupině bylo určené jen minimum rad.

I v roce 2020 EDUin v mediální práci pokračoval vydáváním tiskových zpráv, newsletteru bEDUin a vydáváním webového magazínu EDUzín. Dál jsme nabízeli ucelený infoservis pro novináře nebo přispívali psaním textů, komentářů a blogů do různých médií.

Kompletní výroční zpráva i s vyjádřením auditora bude uložena v sídle EDUinu a ve sbírce listin spisová značka O 738 vedené u Městského soudu v Praze.

Váš komentář