V uplynulých dnech převzalo město Hodonín oficiálně do užívání hned dvě významné investiční akce, ulici Dobrovolského a projekt parkoviště na ulicích Okružní a Jižní. Slavnostního ceremoniálu přestřižení pásky se zúčastnili jak představitelé města Hodonína, tak i zástupci zhotovitele stavby, společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o.

První z akcí se týkala ulice Dobrovolského. Ta slouží jako hlavní tepna na Masarykovo náměstí a v průběhu let byla již značně zdevastovaná. „Do chodníků se vkládala spousta inženýrských sítí a jejich povrchy pak byly zapravovány mnohdy provizorně. Město se proto rozhodlo udělat celkovou rekonstrukci v celé délce ulice,“ uvedla hlavní důvody za odbor investic a údržby Libuše Tesaříková. Stavební práce v celkovém objemu necelých 14 milionů Kč zahrnovaly opravy povrchů, včetně likvidace starých krytin chodníků i komunikace. Součástí bylo také rozšíření městské zeleně tak, aby ulice byla příjemným místem nejen z hlediska dopravy, ale také pro pěší a občany žijící v této lokalitě.

V případě druhé investiční akce bylo hlavním cílem posílení parkovacích míst na sídlišti Jihovýchod, kde je právě problematika parkování často diskutovaným tématem. „Dříve zde auta parkovala podélně, což nebylo úplně vyhovující. Vzniklo tedy 162 parkovacích stání, byla opravena vozovka, vytvořeny nové chodníky zejména podél jedné strany parkoviště a také tři chodníčky, které propojí sídliště s novým parkovištěm,“ popsal detaily stavby Martin Kraus z odboru investic a údržby. Celkové náklady této investiční akce dosáhly částky 13,25 milionu Kč.

Ačkoliv obě stavby již několik týdnů slouží svému účelu, jejich slavnostní převzetí připadlo na poslední lednový týden. V obou případech se však jedná o velké, dlouho plánované investice, jejichž cílem je především zlepšit komfort občanů našeho města.