Prosíme občany, aby i v této složité době měli na paměti, jak zacházet s odpady a tím předcházeli šíření infekce. Pokud používáte jednorázové roušky, nebo kapesníky, je třeba s nimi zacházet, jakoby to byl infekční odpad! Měly by skončit v uzavřeném plastovém pytli a v domácnostech pak v nádobách na komunální odpad. Zavázaný plastový pytel poté odneste do černých/stříbrných kontejnerů nebo popelnic na komunální odpad. Tento odpad v žádném případě nesmí končit v kontejnerech na papír nebo v jakémkoliv jiném kontejneru na separovaný odpad! Děkujeme za dodržování těchto opatření.

Zdroj: Město Hodonín, https://www.hodonin.eu/dulezite-informace-pro-obcany-k-zachazeni-s-odpady/d-1105481, online 21.3.2020