Předškolní péče o ty nejmladší děti změní podobu! Vláda schválila novelu zákona
o poskytování péče o dítě v dětské skupině. Dětské skupiny tak budou mít nové
a srozumitelnější jméno „jesle“. Budou dostupnější a péče v nich ještě kvalitnější.
Úprava počítá i se stabilnějším financováním. Novela by měla začít platit
od 1. července 2021. Zajištění předškolní péče je jedním z opatření Koncepce
rodinné politiky.


„Rodiče, a převážně maminky, by měli mít možnost vrátit se do práce, když chtějí. V tuhle
chvíli je ale pro ně náročné sladit pracovní a soukromý život. Mateřské školky nedokáží
reagovat na individuální potřeby těch nejmenších dvouletých a tříletých dětí. Zároveň pro
ně mnohdy ani není místo. Proto je tak důležité, aby v Česku fungovala instituce pro ty
nejmenší,“ vysvětluje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Cílem novely je zlepšit kvalitu péče a zajistit stabilní financování ze státního rozpočtu
pro všechny děti do 3 let. V polovině roku 2022 totiž skončí podpora těchto zařízení
z evropských fondů. Z toho důvodu MPSV připravilo nové podmínky pro fungování
dětských skupin, potažmo jeslí.


Co se změní?

Přejmenování dětských skupin na jesle – Změna názvu lépe ukotví představu
veřejnosti o tom, o jaký typ instituce jde. Název „jesle“ je totiž mezi lidmi mnohem více
zažitý a většina si pod ním představí konkrétní zařízení pro nejmenší.


Dostupná péče pro děti do 3 let – Podle analýz tvoří 75 % dětí v dětských skupinách
děti mladší 3 let, dvouleté pak více než polovinu. Ne vždy je v mateřských školách
kapacita pro tříleté předškoláky. Proto chce MPSV umožnit rodičům, aby mohli své děti
mít v jeslích do jejich 3 let, konkrétně tedy do srpna následujícím po třetích narozeninách
tak, aby plynule navazoval školský zákon a nárok na místo v MŠ. Tímto překryvem tak
bude zajištěno, aby nedošlo k výpadku péče.


Lepší kvalita jeslí – MPSV chce zavést povinnost dalšího vzdělávání pečujících osob
a v zákoně ukotvit standardy kvality péče. Dojde také k úpravě odborné způsobilosti
pečujících osob se zaměřením na zdravotnické minimum a k vytvoření nové profesní
kvalifikace chůvy pro děti v jeslích s důrazem na zdravotnické vzdělání.


Zavedení stabilního financování jeslí ze státního rozpočtu – Vzhledem ke konci
financování z Operačního programu Zaměstnanost, ke kterému dojde během první
poloviny roku 2022, novela zavádí stabilní a předvídatelný systém financování jeslí.
Příspěvek budou zařízení dostávat na každé obsazené místo v denní výši stanovené
normativem v nařízení vlády, a to zálohově každého čtvrt roku. Výši normativu, stejně
tak jako maximální úhradu rodičem, bude každoročně stanovovat vláda s přihlédnutím
k normativům v mateřských školách.


Pro stávající dětské skupiny bylo vytvořeno přechodné období, během kterého se
přizpůsobí novým podmínkám. Od září 2024 zde bude existovat již jednotný a přehledný
Praha, 20. července 2020
systém předškolní péče, tedy jesle pro nejmenší s následným plynulým přestupem
do mateřské školy.


Novela zákona zajistí dostatečné kapacity zařízení péče o předškolní děti, která budou
poskytovat kvalitní a individuální péči a budou finančně i místně dostupná. Stabilní
systém financování jeslí rovněž zajistí udržitelnost již fungujících dětských skupin
a mikrojeslí (v současné době téměř 1 100 dětských skupin a 98 mikrojeslí s kapacitou
cca 15 tisíc míst pro děti, na kterých se děti mohou střídat) a dosavadní zdroje z ESF
tak budou účelně vynaloženy. Zároveň budeme usilovat o využití evropských prostředků
pro zajištění provozování služby i v dalším programovacím období.

Fotka od sathyatripodi z Pixabay