Bezplatná doprava ve všech spojích a zónách – uprchlíci z válkou zmítané Ukrajiny mohou využívat zdarma Integrovaný dopravní systém kraje Jihomoravského kraje (IDS JMK).

Rozhodli o tom na svém pondělním mimořádném jednání (7. března 2022) krajští radní.

Jak uvedl hejtman Jan Grolich, kraj chce co nejvíce usnadnit situaci lidem, kteří z válečné oblasti často prchali bez jakýchkoli prostředků. „Schválili jsme bezplatnou dopravu v IDS JMK pro lidi z Ukrajiny. Ve vozech IDS se bude stačit prokázat cestovním dokladem, nemusí se nic vyřizovat. Ti lidi nemají nic, utekli často jenom s kufrem a potřebují čas, než se rozkoukají, najdou trvalé bydlení, práci, školu… V tuhle chvíli je potřeba pomoct,“ řekl hejtman Grolich.

Celou myšlenku uvede do praxe koordinátor systému společnost KORDIS, který zajistí informování všech dopravců podílejících se na fungování IDS JMK, a to prostřednictvím tarifního pokynu.

Ukrajinští uprchlíci budou moci v této chvíli cestovat prostřednictvím IDS JMK po celém regionu jižní Moravy vyjma městských doprav začleněných do systému – o jejich využívání zdarma totiž budou muset rozhodnout rady jednotlivých měst. Podle krajského radního pro oblast dopravy Jiřího Crhy se již kraj obrátil na vedení všech měst, která městskými dopravami disponují. „Rozhodnutí o poskytování bezplatné přepravy v městských hromadných dopravách je v samostatné působnosti jednotlivých měst. Informovali jsme je a musím říct, že jsme se u všech radnic setkali s podporou této myšlenky. Takže tady žádný problém nebude,“ konstatoval radní Crha.

Využívání městské dopravy pro ukrajinské běžence zdarma oznámilo také město Brno.

Váš komentář