(Aktualizováno 27. 6. ve 12:15 h.) Silné bouřky a tornádo způsobily dopravní omezení v Jihomoravském kraji. V článku přinášíme aktuální informace a odkazy na důležité informační kanály.

Silnými bouřkami bylo nejvíce postiženo 7 obcí na jihu Moravy. Nejvíce postižené obce jsou Lužice na Hodonínsku, Moravská Nová Ves, Hrušky, Hodonín, Tvrdonice, Mikulčice.

Vjezd do obcí je uzavřen Policií České republiky.

Silniční doprava

Dálnice D2 je již zprovozněna v obou směrech.

D1 je celá v provozu v obou směrech včetně nájezdů na dálnici D46 u Vyškova, kde bylo popadané elektrické vedení.

Na dálnicích a silnicích v okolí postižených obcí se pohybují vozidla Integrovaného záchranného systému. Prosíme řidiče o vytváření záchranářských uliček.

Železniční doprava

Železniční mezinárodní doprava na Slovensko a do Rakouska je v provozu. Provoz vlaků na II. železničním koridoru z Břeclavi do Ostravy a dále do Polska je omezený, vlaky mají zpoždění. 

Obě traťové koleje mezi Břeclaví a Hodonínem jsou neprůchodné, nejponičenější je úsek Moravská Nová Ves – Lužice. ​Mezi Břeclaví a Hodonínem je zavedena náhradní autobusová doprava. Totálně poškozené je trakční vedení, traťové zabezpečovací zařízení včetně návěstidel autobloku, částečně poničené jsou objekty zastávek Hrušky a Lužice. Bouře zdemolovala například i protihlukové stěny a do kolejiště nanesla velké množství trosek z okolí.

Správa železnic opravuje v poničeném úseku koridoru také železniční svršek. Rozsah jeho poškození nebyl zpočátku pod nánosy trosek zřejmý. Měření v úseku odhalila poruchy geometrické polohy koleje. V průběhu pondělí proto ještě bude nutné kolej s pomocí podbíječky usadit do trvalé polohy. Obnovení provozu v první traťové koleji v omezeném režimu pro dieselové lokomotivy předpokládáme v úterý.

V neděli Správa železnic pracuje na zprovoznění zabezpečovacího zařízení. Ve stanicích jsou připravené záložní agregáty a zásadním úkolem bude stavba návěstidel. Ta jsou již připravená na místě. Obnova zničených přejezdů by měla být dokončena ve středu.

Obnovení plného elektrického provozu je otázkou týdnů.
Policie České republiky apeluje na občany, aby do postižených obcí nejezdili a nechali prvotní odklízecí a monitorovací práce na složkách Integrovaného záchranného systému.

Důležité odkazy:

Železnice 
Správa železnic –  Grafická prezentace polohy vlaků: https://grapp.spravazeleznic.cz/

Infolinka Správy železnic: 800 21 00 21

Twitter Správy železnic 

Twitter Jiřího Svobody, generálního ředitele Správy železnic

Twitter Českých drah

Silnice
Informační web ŘSD – Dopravniinfo.cz

Asistenční služba ŘSD – 800 280 281

Twitter ŘSD Jihomoravský kraj

Regionální doprava – Integrovaný systém Jihomoravského kraje

Další informace:
Krizová linka Jihomoravského kraje – 800 129 921

Twitter Policie ČR

Twitter Hasičského záchranného sboru

Veřejné sbírky na pomoc obcím na Jižní Moravě

Twitter Jihomoravského kraje

Váš komentář