První červnový víkend ožily Dolní Bojanovice velkou slávou: Při příležitosti výročí 820 let od první písemné zmínky o jejich obci uspořádali také III. Sjezd rodáků a přátel obce. Celé tři dny oslav byly naplněny pestrým programem, na kterém se podílelo na 500 místních zpěváků, muzikantů, herců a dalších šikovných lidí. Závěrečný den započal pompézní náboženskou slavností k oslavě Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Tu zahájil krojovaný průvod s nástroji umučení Krista. Samotná mše svatá se poté konala u pomníku Padlých u kostela.