S představiteli obcí regionu Boskovicka, Letovicka a Svitavska, které jsou členy Dobrovolného svazku obcí Technické služby Malá Haná, se ve čtvrtek 11. července 2019 setkal hejtman Bohumil Šimek. Stalo se tak v rámci jednání Dobrovolného svazku obcí Technické služby Malá Haná v prostorách letovického zámku.

V průběhu jednání byl představen projekt Technické služby Malá Haná a přítomní schválili nové členy tohoto dobrovolného svazku obcí. Dobrovolný svazek obcí Technické služby Malá Haná byl založen v listopadu 2017 celkem 17 obcemi.

Předmětem činnosti svazku je společný záměr všeobecné ochrany životního prostředí a zkvalitnění služeb občanům, zejména v oblasti odpadového hospodářství. Svazek zajišťuje vlastní svoz odpadu prostřednictvím svozové společnosti Technické služby Malá Haná – ta má za úkol zajišťovat kompletní a kompetentní nakládání s odpady. Zavádět nové systémy, co nejvíce obyvatelům zjednodušit třídění, zlepšit využití odpadů, jako druhotné suroviny a tím pádem šetřit životní prostředí i finance zapojených obcí.

Podrobnosti o činnosti společnosti Technické služby Malá Haná naleznete zde: https://www.tsmh.cz/ .