Za prvních pět měsíců letošního roku se do pilotního Programu časného záchytu karcinomu plic zapojilo 1 152 klientů VZP, u některých z nich pak vyšetření skutečně nádor odhalila. Účast ve screeningovém programu byla lékařem nabídnuta téměř dvěma tisícům (1 979) klientů, kteří splňují daná kritéria, téměř 60 % oslovených pacientů tedy účast v programu přijala.

Fakt, že se šest z deseti oslovených pacientů pro programu zapojí, vnímám velmi pozitivně. I ve srovnání s jinými screeningovými programy to lze považovat za úspěch,“ říká předseda Správní rady VZP ČR Tom Philipp. Statistiku vydává pojišťovna u příležitosti Světového dne rakoviny plic, který připadá na 1. srpna.

V rámci programu bylo za prvních pět měsíců roku odhaleno devět nádorů plic, s velkou pravděpodobností ale nejde o konečné číslo, desítky vyšetření skončily zatím s nejasným výsledkem a pacienti se tak musí podrobit dalším prohlídkám. Šest z již potvrzených nálezů pak připadá na ženy, které přitom mají v programu nižší zastoupení. Vyšetření prováděná v rámci programu dokáží zachytit i další plicní choroby, například CHOPN (chronická obstrukční plicní nemoc). 

CT vyšetření hrudníku je u prevence rakoviny plic velmi důležitý moment. Jedná se o zákeřné onemocnění, které se nemusí dlouhou dobu projevovat žádnými konkrétními příznaky. Když se objeví, může už být bohužel pozdě,“ říká Zdeněk Kabátek, ředitel VZP ČR. Preventivní CT vyšetření se provádí s nízkou dávkou záření, není nijak náročné a během několika minut dokáže odhalit nádor.

Důležitou roli ve screeningovém programu hrají zejména všeobecní praktiční lékaři. Ve svých kartotékách musí aktivně vyhledat pacienty, kteří splňují stanovená kritéria a které následně s nabídkou účasti v programu sami osloví. Častěji byli takto osloveni muži (1 210), z nichž 721 účast v programu přijalo. Ze 769 žen, kterým byl program nabídnut, jich dosud využilo této možnosti 431. Jedná se o bývalé či současné silné kuřáky ve věku 55–74 let, kteří minimálně po dobu dvaceti let kouřili 20 a více cigaret denně, a kteří dosud nejsou v této souvislosti nijak sledováni či léčeni. Pokud má člověk sám zájem se do programu zapojit, měl by se obrátit právě na svého praktického lékaře. Při splnění daných podmínek by jeho zapojení nemělo nic bránit. Pilotní projekt by měl trvat 5 let. Je dobrovolný a pacientům plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Rakovina plic patří mezi nejrozšířenější onkologická onemocnění a také ta, na která se nejčastěji umírá. V loňském roce se s nádory plic a dýchacího ústrojí léčilo přes 15 a půl tisíce klientů VZP ČR, pojišťovna za jejich léčbu zaplatila přes 1,3 miliard korun.

Všeobecná zdravotní pojišťovna své klienty dlouhodobě podporuje v prevenci řady onemocnění. Klienti tak mohou čerpat mj. příspěvek až 1000 Kč na odvykání kouření.

Váš komentář