Výstava prezentující výsledky česko-německého komiksového sympozia s názvem Matka Příroda je v těchto dnech k vidění v prostorách Českého centra Mnichov. Čtveřice kurátorů Tereza Drahoňovská, Štěpánka Jislová, Michal Lazorčík a Petra Mazáčová oslovila devět mladých umělců, kteří pro sympózium připravili krátké komiksy na téma ochrany přírody a přímo na něm vytvořili velkoformátové obrazy. Projekt se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti.

MATKA PŘÍRODA V OBRAZECH

Komiksové sympozium, které se uskutečnilo od 23. do 27. 8. 2021 v organizaci Galerie Klenová, přineslo pro letošní rok hned dvě novinky: Za prvé spolupráci a těsnější propojení Galerie Klatovy / Klenová s akční komiksovou skupinou Laydeez do Comics a za druhé partnerství s Českým centrem Mnichov, kde letos vrcholí prezentace výsledků sympozia. Tématem „Matka Příroda“ se organizátoři rozhodli akcentovat zájem o naši planetu, respektive životní prostor, který nás obklopuje. Umělci pro sympozium připravili dle předem definovaného zadání autorské krátké komiksy. Další díla pak vznikala přímo ve výstavních prostorách Klenovské sýpky na velká plátna o rozměrech cca 2 x 3 m, která byla instalována na zdech v jejích jednotlivých prostorech. Hlavní myšlenkou těchto sympozií je setkávaní umělců z Česka a Německa, kdy si mohou v příjemném prostředí Klenovského hradu a zámku vyměňovat své znalosti a zkušenosti z oboru a také získávat nové kontakty.

Petra Mazáčová, KURÁTORKA:

„V pořadí čtvrtý ročník česko-německého komiksového sympózia na Klenové velmi dobře navazuje na úspěšné a tematicky silné zaměření předešlých ročníků. Po projektech Superhrdinové z východního bloku / Superhelden aus dem Ostblock (2015), Skrytá místa / Versteckte Orte (2017) a Faust (2019) jsme spolu s přizvanými umělci uchopili námět, který nepochybně rezonuje v myslích mnoha lidí napříč kulturami.“

MLADÍ UMĚLCI A EKOLOGICKÁ ROVNOVÁHA

Výsledkem je výstava, která je aktuálně k vidění v prostorách Českého centra Mnichov. Devět mladých umělců z ČR a Německa: Alice Břečková, Janne Marie Dauer, Martina Fischmeister, Karolina Chyzewska, Lukáš Komárek, Tomáš Motal, Jens Natter, Moritz Stetter a Anastasia Stročková se tématu zhostili svým jedinečným, originálním způsobem. Z rozličných přístupů a tematickému zpracování je patrný jednoznačný zájem o ekologickou rovnováhu. Instalace zahrnuje zvětšeniny všech autorských komiksů vzniklých pro sympózium (každý komiksový příběh má pět stránek), dvě velká plátna, experimentálně instalovaná na sloupech galerie, a také krátké video – vizitky jednotlivých autorů, z kterých se mimo jiné dozví komentáře autorů k vlastním komiksům.

JIŘÍ ROSENKRAZ,ŘEDITEL ČESKÉHO CENTRA MNICHOV:

„Výstava Matka Příroda je v pořadí naše již třetí komiksová výstava, a to navzdory přetrvávající pandemii. České komiksové tvorbě se podařilo zaujmout mnichovské publikum. Tato naše programová priorita natolik přesvědčila i pořadatele mnichovského komiksového festivalu Comicfestival, že Česká republika bude ‚hostovskou‘ zemí festivalu v roce 2023. Zájem na německé straně o komiksy ze sousední země je velký a čtenáři nedočkavě čekají na nové překlady.“

ORIGINÁLNÍ PŘÍSTUPY

Na výstavě lze potkat příběhy ryze pozitivní, imaginativní, komické, tragické, ale také poučné a inspirativní. Jednotlivá díla ukazují sílu jednotlivce a jeho možnost měnit svět (Alice Břečková), důležitost vzájemné péče o druhé (Janne Marie Dauer), nebo co skutečně vypráví pohádka o fazoli v ekologickém kontextu (Martina Fischmeister).  Návštěvník ocení hravost v podobě děl Karoliny Chyzewské nebo Lukáše Komárka. Temnější, apokalyptickou strunu rozehrávají Tomáš Motal a Anastasia Stročkova.  Estetika a krásno je tématem díla Jense Nattera, strohost vědecké polemiky či inteligence rostlin naopak zajímá Moritze Stettera.

Před uvedením v Německu byla výstava k vidění na Sýpce Klenová, následovala uvedení v Centru Bavaria Bohemia v Schӧnsee, od ledna ji mohou navštívit a nad jejími tématy se zamýšlet mnichovští návštěvníci. Výstava v galerii Českého centra Mnichov potrvá do 25. února letošního roku.

ČESKÁ CENTRA A KOMIKS

Českému komiksu se Česká centra věnují dlouhobě. Pro zahraniční prezentaci připravila několik původních výstavních projektů věnujících se historii i současnosti v českém komiksovém dění, zároveň se snaží o aktivní networking s místní i zahraniční scénou, kdy pak vznikají originální dílčí akce, zajímavé spolupráce, festivalové fokusy i publikované výstupy. Komiks je dále nedílnou součástí veletržních přehlídek. Česká centra jsou také partnerem výročních komiksových cen Muriel, kde podporují laureáta kategorie o nejlepší komiksové album roku.

ČESKO-NĚMECKÝ FOND BUDOUCNOSTI,  PARTNER SYMPOZIA

Již od prvního ročníku je sympozium finančně podporováno Česko-německým fondem budoucnosti, přičemž výrazně pomáhá naplňovat cíle sympózia, které kromě vzniku kvalitních komiksů akcentují i propojování české a německé komiksové scény.

Podle Jiřího Rosenkranze, ředitele Českého centra Mnichov, mohou podobné projekty přispět k dalšímu vzájemnému poznání skrze toto jedinečné medium, které dokáže překročit hranice nejen mezi textem a obrázkem, ale i hranice národů.

INFORMACE O VÝSTAVĚ

Matka příroda

  • Termín: 27. 1. – 25. 2. 2022
  • Místo konání: České centrum Mnichov
  • Více informací naleznete zde

Váš komentář