Dětské výtvarné práce o šťastných dětech i letošním zvláštním jaru jsou k vidění v Mázhauzu plzeňské radnice. V pondělí 26. října tam byla za přísných omezení otevřena výstava k 30. výročí hnutí Na vlastních nohou – Stonožka. Výstava je připravena ve spolupráci s Českými centry a koná se pod záštitou náčelníka Generálního štábu Armády České republiky armádního generála Aleše Opaty, Jeho Eminence Dominika kardinála Duky a primátora města Plzně Martina Baxy.

Vybrané výtvarné práce ze zahraniční i tuzemské části soutěže budou v době od 27. 10. vystaveny v Mázhauzu plzeňské radnice jako součást výstavy ke 30. výročí hnutí Na vlastních nohou.

MARTIN BAXA, PRIMÁTOR MĚSTA PLZEŇ: „Aktivit Stonožky si moc vážím a bylo pro mě velkou ctí, že si paní Běla Gran Jensen vybrala právě plzeňskou radnici pro tuto výstavu, kterou připravila její blízká a dlouholetá spolupracovnice – Plzeňanka Jaroslava Spěváčková. Mohl jsem ji zahájit jen symbolicky a též jen symbolicky jsem mohl pronést hlavní poděkování – paní Běle Gran Jensen za její neutuchající vůli pomáhat a všem dětem za jejich krásné práce, jež k nám do Plzně doputovaly nejen z České republiky, ale díky spolupráci s Českými centry je k nám poslaly děti z celého světa. A také jen symbolicky mohla předat paní Běla Gran Jensen Fakultní nemocnici Plzeň rehabilitační lůžko pro dětské pacienty s mozkovou obrnou, které pro ni v rámci své humanitární pomoci pořídilo Hnutí Na vlastních nohou – Stonožka.“

Jaroslava Spěváčková, zástupkyně ředitele plzeňské Základní umělecké školy Jagellonská: Část výstavních panelů je věnována třicetileté historii Hnutí Na vlastních nohou – Stonožka včetně jeho spolupráce s Armádou České republiky, od jejíhož zahájení letos uplynulo dvacet let. Druhou část výstavy tvoří dětské práce na téma Stonožka je, aby děti byly šťastné. A díky Českým centrům můžeme v Plzni ukázat i práce dětí ze zahraničí, které tvořily na téma Zvláštní jaro 2020.“

 BĚLA GRAN JENSEN, HNUTÍ STONOŽKA„Hnutí Na vlastních nohou je primárně výchovné hnutí, které učí děti zodpovědnosti za ty méně privilegované v našem světě, za ty, jimž války berou právo na dětství, právo na šťastný a spokojený život. Tento program pomáhá zesílit u dětí vědomí zodpovědnosti, kterou budou od nás přebírat. Moc si vážím toho, že se k nám Česká centra připojila, a co nejsrdečněji je vítám. Pomáhají nám učit děti: ,You can make a difference.‘“

V čase probíhající koronavirové pandemie se Česká centra v zahraničí připojují k humanitárním aktivitám hnutí Na vlastních nohou – STONOŽKA. Tradiční stonožková výtvarná soutěž se v letošním roce díky Českých centrům poprvé přenesla do zahraničí.

ONDŘEJ ČERNÝ, GENERÁLNÍ ŘEDITEL ČESKÝCH CENTER: „S Bělou Jensen a její Stonožkou jsem se s radostí potkával již při svém působení v Národním divadle. Tím více vítám začátek spolupráce Českých center s tímto hnutím, díky níž jsou tak na ‚stonožkové‘ výstavě v Plzni k vidění výtvarné práce i dětí ze zahraničí – z Japonska, Jižní Koreje, Izraele, Rakouska, Velké Británie a Řecka. Práce zachycují jejich prožitky z jarní vlny pandemie a ukazují, čemu se během ní věnovaly, co je těšilo a co jim způsobovalo starosti.“

Výstava v Mázhauzu plzeňské radnice potrvá do 13. listopadu. Poté bude přesunuta do Galerie Paletka v Husově ulici v Plzni. Odtud pak ve spolupráci s Českými centry poputuje do Izraele, kde bude uvedena v Českém domě v Jeruzalémě. V rámci výstavy bude Fakultní nemocnici v Plzni slavnostně předáno rehabilitační lůžko pro dětské pacienty s mozkovou obrnou.