Začalo to rozsvícením stromečku a pokračovalo to zpíváním dětí ze základní a mateřské školy a z místního folklórního souboru lužičánek. K tomu všemu zároveň probíhal vánoční jarmark, kde se prodávalo všechno možné… přes ručně vyráběné vánoční svíčky až po speciální dýňové pivo. A k poslechu celého programu se lidé mohli ohřát svařákem nebo vánočním punčem.