Site icon RTVJ – Regionální televize Jih

Deštivé hody měla chasa z Tvrdonic

První srpnový víkend letošního roku byl velmi bohatý na déšť. Kdo se při pořádání hodů nepřipravil na mokrou variantu, asi byl zaskočen. V Tvrdonicích však byli dobře připraveni. Přinesli jsme Vám již reportáž z předhodového zpívání, a nyní jsou na řadě samotné hody.

Exit mobile version