Úterý 7. ledna 2020
Od 8:00 do 17:00 hodin
Budova Gymnázia Velké Pavlovice

Srdečně zveme všechny zájemce o studium k návštěvě Gymnázia Velké Pavlovice
v rámci Dne otevřených dveří v úterý 7. ledna 2020 od 8.00 do 17.00 hodin.
V dopoledním programu můžete nahlédnout do učeben při vyučování,
odpoledne si zkusit nanečisto testy z českého jazyka či matematiky.

Po celý den je možné prohlédnout si klidné a moderní prostředí budovy školy
včetně specializovaných tříd. Současně budou podávány podrobné informace o
možnostech a podmínkách studia u nás, o přijímacím řízení a spoustu dalších zajímavostí.

Pro všechny uchazeče o studium je připravena poznávací soutěž o ceny.

Těšíme se na nové zájemce o studium i širokou veřejnost! 

Zdroj: http://www.velke-pavlovice.cz