Gymnázium Velké Pavlovice, Pod Školou 10, 691 06  Velké Pavlovice
tel.: 519 428 245, e-mail: gymnazium@velke-pavlovice.cz
web: www.gymnazium.velke-pavlovice.cz

 

Vás srdečně zve na…

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ


Středa 10. ledna 2018

Od 8:00 do 17:00 hodin
Budova Gymnázia Velké Pavlovice

8.00 – 12.20 hodin

Běžná výuka ve všech ročnících gymnázia.
Poskytování informací o studiu pro uchazeče a jejich rodiče s možností návštěvy tříd ve vyučovacích hodinách.

13.00 – 17.00 hodin

Vzorové testy z českého jazyka a matematiky pro jednotné přijímací zkoušky
Prezentace vzdělávacích předmětů, Alchymistická dílna
Praktické ukázky biologických preparátů
Jazykové učebny pro Aj, Nj, Rj
Interaktivní výuka informatiky
Ukázky práce kroužku LEGO robotiky, aikido  a další
Poznávací soutěž o ceny