Vyjádření ASZ ČR k demonstracím (20. 1. 2022)

Nejen z řady varovných statistických čísel je zcela zjevné, že zemědělský sektor v České republice má již dlouhodobě velké problémy, které mají své kořeny v nedostatečné transformaci tohoto sektoru po revoluci v roce 1989 na moderní konkurenceschopný obor a v jeho přílišném vychýlení ve prospěch vybraných skupin zemědělců. Největší zodpovědnost za tento stav nesou právě dnes demonstrující Agrární komora a Zemědělský svaz, které po léta takřka diktovaly, co a jak se má v domácí zemědělské politice dít.

Především je to ale vinou bývalých vedení ministerstva zemědělství, která zejména v rozhodování o dotacích i v nastavení dalších podmínek pro zemědělce tomuto vlivu nevíce podléhala. Dnes je ale zcela zřejmé, že priority široké veřejnosti a koneckonců i vlády se změnily a tudíž i změny v našem sektoru jsou nejen nevyhnutelné, ale především ekonomicky a podnikatelsky žádoucí.

Návrh alespoň několika nezbytných změn, jimiž se Asociace soukromého zemědělství ČR pokusila změnit do původního velmi vychytrale připraveného Strategického plánu, a které představila a částečně prosadila, svědčí ve prospěch většiny zemědělských podniků s výměrami až do 2000 ha. A přestože vládní koalice akceptovala jen menší část z nich, věříme, že po 30 letech dostane naše zemědělství příležitost znovu se postupně nadechnout a více využít svůj produkční i ekologický potenciál.

Zásadně jsme odmítli nátlakové akce Agrární komory, které lze na základě řady okolností všechny hodnotit jako zcela účelové manipulace s cílem využít části zmatené veřejnosti i zemědělců a prosadit dotace na dalších 5 let pro vybrané skupiny největších podniků pole svého gusta. Jsme rádi, že jim to nevyšlo. A je zřejmé, že jim to ani vyjít nemohlo, neboť organizátoři těchto protestů opět založili svůj marketing jen na nepodloženém strašení veřejnosti o konci zemědělské produkce a zdražování potravin. Vymstilo se jim, že vytrvale pomíjeli fakt, že dotace již dávno nesmí být spojeny s otázkou navyšování produkce, a jejich smysl v rámci evropské zemědělské politiky spočívá v něčem úplně jiném – zejména v podpoře životaschopnosti zemědělců – tedy stávajících menších a středních podniků, které mají mnohem složitější podmínky, než mají velcí hráči. Veřejné peníze mají také směřovat ke zlepšování životního prostředí a mají pomáhat při řešení důsledků přicházejících klimatických změn a obecně mají přispívat ke zvyšování úrovně produkovaných potravin a vůbec kvalitního života a pracovních příležitostí na venkově. To vše nejlépe z podstaty svého působení zabezpečují malé a střední zemědělské subjekty.

V současné době jsme však v Evropské unii zcela extrémním příkladem nevhodného využívání evropských dotací a dá se říci i v nepochopení základných principů Společné zemědělské politiky EU. Nyní tedy jde o částečné narovnání těchto podpor, neboť největší podniky dle údajů Ústavu zemědělské ekonomiky a informací dostávaly až o 20 % více provozních dotací na hektar, než tomu bylo u ostatních skupin zemědělců. Odmítáme nepodložené domněnky o pobírání dotací za nicnedělání. Provozovat zemědělské podnikání je velmi náročné a poskytované dotace jsou podmíněny celou řadou věcných a administrativních podmínek.

Jménem Asociace soukromého zemědělství ČR, ve které je začleněno 7,5 tisíce soukromých zemědělců s velmi pestrou velikostní i výrobní strukturou i právní formou svého podnikání, jasně deklaruji, že naprostá většina těchto podniků je zcela produkčních farem, které se z ekonomických a i z řady dalších důvodů naprosto přirozeně mnohem více snaží o zvyšování kvality a přidané hodnoty své produkce, což je velkým přínosem pro celý trh a spotřebitele. Díky změně dotačního kurzu nové vlády by mělo postupně dojít k širší nabídce pestřejších, originálních, kvalitních a lokálně dostupnějších potravin. Věřím, že klíčová část zemědělské i nezemědělské veřejnost tyto souvislosti a přínosy jasně pochopila a protesty Agrární komory a Zemědělského svazu nepodpořila.

Po ministerstvu zemědělství nyní požadujeme bezodkladné zveřejnění číselných porovnání jasných dopadů původního návrhu Strategického plánu a provedených změn, aby se všichni mohli přesvědčit o přínosech těchto úprav. Po vládě obecně požadujeme pokračování v nastavené politice, která podpoří většinu zemědělců v ČR.

Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR, 20. 1. 2022

Váš komentář