Po třech měsících skončila rekonstrukce komunikací v další části třídy Dukelských hrdinů v centru města, v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Palackého a Havlíčkova. Kromě nového profilu vozovky se obyvatelé této lokality dočkali nových chodníků a veřejného osvětlení. Stavební práce vyšly na necelých 6 milionů korun.

Jedná se o část ulice dlouhou asi 120 metrů. Rekonstrukční práce zahrnovaly nový profil vozovky včetně předláždění žulovými kostkami, chodníky se zámkovou dlažbou po obou stranách ulice, úpravu parkovacích míst a ploch pro záhonky nebo zatravnění. Součástí stavebních prací bylo přeložení některých inženýrských sítí, jako jsou například vodovod, optické sítě či síť pro veřejné osvětlení. Nově osazeny byly 4 sloupy veřejného osvětlení.  Ulice je ve směru od centra jednosměrná, parkování pro osobní automobily je možné po pravé straně ulice. Souběžně s rekonstrukcí ulice vzniklo sedm podélných parkovacích míst na levé straně vozovky ve směru od centra.

Stavební práce vyšly na 5,780 milionu korun, což snížilo díky opětovnému využitých dlažebních kostek stavební náklady o zhruba 780 tisíc korun proti původnímu rozpočtu.