Najít recept na přebujelou dopravu – to bylo cílem konference CityChangers 2030 v Jihlavě, které se zúčastnil i ministr dopravy Martin Kupka. Počet automobilů přitom v Česku setrvale narůstá, jen za posledních deset let představuje navýšení 35 procent. Ještě dramatičtější je ale nárůst lidí, kteří pro cestování stále častěji volí jízdní kolo.

„Cyklo a pěší doprava má v rámci udržitelné městské i příměstské mobility svoji nezastupitelnou roli. Chci této aktivní mobilitě věnovat ještě více pozornosti, protože bude mít hlavně ve městech čím dál důležitější roli. Zkracování vzdáleností v dopravě je třeba si odpracovat,“ říká ministr dopravy Martin Kupka. 

Na konferenci, kterou společně pořádaly spolek Partnerství pro městskou mobilitu a město Jihlava, se sešla více než stovka expertů ze šesti evropských zemí. Společně řešili, jak docílit změn v dopravě včetně podpory aktivní mobility. Mimo jiné zaznělo, že klíčem k dostupnosti a prostupnosti měst je to, aby celý systém fungoval efektivně a nebyla přetížena žádná jeho část.

Města krátkých vzdáleností

Jedním z možných řešení, jak jednostranně nastavenou dopravu usměrnit, jsou podle expertů právě města krátkých vzdáleností, ve kterých bude možné vyřídit většinu záležitostí pěšky – v okruhu několika minut – případně na kole, vlakem, autobusem, tramvají nebo automobilem.

Pokud podle odborníků města splní podmínky pro to, aby všude byla možnost dojít pěšky nebo dojet na kole, bude více prostoru pro nezbytnou obsluhu území všemi druhy dopravy.

Jak navíc ukazují výzkumy, každý obyvatel Česka starší pěti let podnikne 61 procent denních cest aktivním způsobem, to znamená pěšky, na kole či v kombinaci s městskou hromadnou dopravou, a každá druhá cesta je kratší než čtyři kilometry. 

Mezinárodní závazky

Konference rovněž oslavila jedno pomyslné výročí. Uskutečnila se totiž rok poté, kdy se Česko připojilo k mezinárodnímu závazku Vídeňské deklarace, kterou 18. 5. 2021 schválilo 41 zemí. Česká republika se svým podpisem přihlásila ke společnému cíli zdvojnásobit objem cyklistické dopravy v panevropském regionu. Zároveň vyjádřila zájem o rozšíření působnosti z cyklistiky na aktivní mobilitu.

Součástí Vídeňské deklarace je také Panevropský plán na podporu cyklistické dopravy, tedy historicky vůbec první strategický dokument k cyklodopravě oficiálně přijatý na mezinárodní úrovni. Text, který se stane základním průvodcem pro rozvoj bezmotorové dopravy v celé Evropě, vznikl pod hlavičkou Panevropského programu pro dopravu, zdraví a životní prostředí jako společná iniciativa Evropské hospodářské komise OSN a Světové zdravotnické organizace (WHO). 

Jihlavská konference byla navíc součástí dvou evropských projektů, Danube Cycle Plans a SABRINA, do nichž se zapojilo deset zemí z dunajského regionu, včetně České republiky.

Váš komentář