Česká obchodní inspekce zjistila na tuzemském trhu hračku, která může znamenat pro děti riziko. Jedná se o výrobek, který se nabízí a prodává pod názvem Prstové barvy „CREATOYS“.

Česká obchodní inspekce zjistila v nabídce pro spotřebitele výrobek Prstové barvy „CREATOYS“, který může být pro děti nebezpečný. Jedná se o tři kelímky z průhledného plastu, které jsou naplněny prstovými barvami – v odstínech žlutá, modrá a červená. Barvy víček na kelímcích se shodují s obsahem kelímků. Kelímky jsou vloženy do kartonové krabičky s barevným potiskem. V informacích pro spotřebitele je v českém jazyce uvedeno:

  • uschovejte obal pro případné použití. Nevhodné pro děti do tří let, obsahuje malé dílky
  • vhodné pro děti od 3 let
  • POZOR: Nebezpečí udušení. Obsahuje malé dílky, nevhodné pro děti do 3 let. Pozor. Děti mladší 3 let by měly být pod dohledem dospělých.

V akreditované laboratoři byl ze sady vybrán kelímek s modrou barvou. Tato barva byla otestována na přítomnost a množství nitrosaminů a nitrosovatelných látek. Obsah těchto látek byl ověřen dle postupů a metod uvedených v normě EN 71-12. V předloženém materiálu bylo zjištěno 60,14 mg/kg nitrosaminů, přičemž limitní hodnota stanovená platnými předpisy činí 0,02 mg/kg.

Výrobek může představovat pro hrající si děti závažné nebezpečí poškození zdraví, protože v modré barvě, která přichází do přímého styku s dětskou pokožkou, je obsaženo vysoce nadlimitní množství látek, které se mohou uvolnit z použitého materiálu. Výrobek není v souladu s požadavky NV č. 89/2011 Sb., o bezpečnosti hraček. Představuje pro děti možné zdravotní riziko plynoucí z kontaktu rukou s N-nitrosovatelnými látkami při hraní a manipulaci s barvou. Pro mnohonásobně překročený limit zkoumaných chemických látek je možné zkoumanou barvu hodnotit jako vysoce nebezpečnou.

Česká obchodní inspekce uložila prodejci hračky ochranné opatření, kterým je stažení výrobku z trhu a z oběhu. U dovozce výrobku ze třetí země do EU je v současnosti uložen zákaz nabídky a prodeje těchto prstových barev a došetření případu probíhá. Hračka byla nahlášena kontaktnímu bodu na Ministerstvu průmyslu a obchodu a byla zveřejněna v systému RAPEX.

Informace o výrobku:

Prstové barvy omyvatelné

Název výrobku:                                               Prstové barvy „CREATOYS“

Typ:                                                                      ITEM NO: FPR80

EAN:                                                                     4895007214170

Identifikační údaje dovozce:                      SMT Creatoys s.r.o., Zelená 124, Hradec Králové

Identifikační údaje výrobce:                        Artrain Industrial Ltd. Blk 4B, Shui Wing Indľ Bldg. 12-22 Tai Yuen     St., Kwai Chung NT. Hong Kong

Identifikační údaje prodejce:                     Hračky HOPÍK s.r.o., 664 31 Česká 352

 

Váš komentář