Na tuzemském trhu byl v nabídce pro spotřebitele tlakový hrnec, který mohl znamenat pro spotřebitele riziko. Jedná se o tlakový hrnec BRAVO typ DE LUXE B-4569/DSS2206.

Česká obchodní inspekce objevila na trhu tlakový hrnec pro domácí použití BRAVO typ De Luxe B-4569. Výrobek byl zabalen v papírové krabici. Inspektoři prověřili 3 kusy tohoto typu výrobku a zjistili, že u dvou ze tří zkoušených vzorků bylo zjištěno:

  • střední riziko úrazu uživatele formou zasažení horkou párou při aktivaci bezpečnostního ventilu, kdy pára začne unikat šikmo vzhůru,
  • střední riziko úrazu uživatele formou zasažení horkou párou při snižování tlaku (regulátorem tlaku), kdy pára začne unikat šikmo vzhůru,
  • vysoké riziko úrazu opařením horkou kapalinou tím, že uživatel nepředpokládá při otevírání hrnce, že je v něm tlak, který způsobí vytrysknutí horké vody z tělesa hrnce (v případě zkoušených vzorků se tak stalo při tlaku 13 kPa, přičemž dle předpisů je přípustný tlak nepřesahující 4 kPa).

U třetího vzorku při zkoušce ověření regulátoru tlaku se červená pojistka nevysunula do koncové polohy, netěsnila a nebylo možné dosáhnout pracovních tlaků.

Česká obchodní inspekce uložila dovozci ochranné opatření (ust. § 50 odst. 3 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh), kterým je zákaz dodávání na trh a stažení daného výrobku, který již byl uveden na trh. Výrobek byl nahlášen kontaktnímu bodu na Ministerstvo průmyslu a obchodu a informace o něm byly zveřejněny v systému RAPEX

Informace o výrobku:

Tlakový hrnec BRAVO typ DE LUXE B-4569/DSS2206

Název výrobku:                                                           Tlakový hrnec BRAVO

Typ / číslo modelu:                                                        DE LUXE B-4569/DSS2206

Výr.č./EAN:                                                                     85950022045693

 

Identifikační údaje výrobce:                                    Isolit-Bravo, s.r.o., Jablonské nábřeží 305, Jablonné nad Orlicí

Identifikační údaje dovozce:                                     

Distributor:                                                                     

Země původu:  Čína

Na vnější straně dna výrobku uvedeno: BRAVO, B-4569 DE LUX, tlakový hrnec, I-60kPa, II-100kPa, CE 0035, 05/2018, 5 piktogramů pro způsob ohřevu. Na vnitřní straně víka výrobku uvedeno: 05/2018.  Na obalu mj. uvedeno: BRAVO, tlakový hrnec B-4569, údaje o objemu, materiálovém složení a způsobu ohřevu, označení CE, EAN 8595022045693, ISO 9001 Certified, ISO 14001 Certified, internetová adresa www.bravo spotrebice.cz, Isolit – Bravo, spol. s r.o., Jablonné nad Orlicí, dovozce do SR Isolit – Bravo Slovakia s.r.o., Dolný Val 21/180, Žilina, Slovensko, rozsah pracovních tlaků 55 – 95 kPa (rozdílná informace proti údajům na výrobku), nejvyšší dovolený tlak PS: 150 kPa.