Česká obchodní inspekce uskutečnila ve 2. čtvrtletí tohoto roku 135 kontrol, při kterých zajistila 2 022 kusů padělků v hodnotě originálů 3 813 891,60 Kč. „V souvislosti s výskytem koronaviru byl v tomto období omezen nebo zcela uzavřen provoz tržnic, trhů a kamenných provozoven. Proto také kontroly prodeje výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví byly realizovány v omezeném režimu. Přesto však inspektoři ČOI zajistili větší množství určitého sortimentu padělaného zboží. Převážně se jednalo o hračky a textil ochranných známek PokémonWizards nebo Calvin Klein,“ hodnotí výsledky kontrolní akce ředitel ČOI Mojmír Bezecný.

Česká obchodní inspekce provedla v období od 1. dubna do 30. června tohoto roku 135 kontrol, při kterých ověřovala dodržování zákazu vyplývajícího z § 8 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Podle tohoto ustanovení se zakazuje nabízet za účelem prodeje, prodávat a skladovat výrobky porušující některá práva duševního vlastnictví nebo neoprávněné užívání označení chráněného podle zvláštního právního předpisu.

Z celkového počtu 135 kontrol bylo zjištěno porušení právních předpisů v 67 případech (49,6 %). Z tohoto počtu u 22 kontrol bylo zaznamenáno porušení zákazu nabízení, prodeje a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví (16,3 %).

Inspektoři ČOI kromě sankčních opatření zajistili celkem 2 022 kusů padělků v hodnotě originálů 3 813 891,60 Kč. Zajištěné výrobky byly, ve smyslu ustanovení § 7b zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, uloženy mimo dosah kontrolované osoby. Výrobky, o kterých bude pravomocně rozhodnuto o jejich propadnutí anebo zabrání, budou následně zničeny nebo využity k humanitárním účelům.

InspektorátPočet kontrolKontroly se zjištěnímZjištění v %
celkem§ 8celkem§ 8
Středočeský a Hl. město Praha75471,4%57,1%
Jihočeský a Vysočina82225,0%25,0%
Plzeňský a Karlovarský4824050,0%0,0%
Ústecký a Liberecký34191155,9%32,4%
Královéhradecký a Pardubický98188,9%11,1%
Jihomoravský a Zlínský0000,0%0,0%
Olomoucký a Moravskoslezský299431,0%13,8%
Celkem135672249,6%16,3%

ČOI v tomto období pravomocně uložila 113 pokut v hodnotě 1 700 500 Kč. Počty pokut a jejich výše zahrnují i pokuty za další porušení právních předpisů, která byla v rámci kontrol zjištěna a mohou se tak projevit i v jiných kontrolních akcích.

Graf č. 1: Podíl jednotlivých sortimentních skupin a počet zajištěných výrobků v kusech

Graf č. 2: Podíl vybraných ochranných známek z celkového objemu zajištěných výrobků v kusech