Česká obchodní inspekce v průběhu roku 2019 provedla celkem 1 701 kontrol, při kterých se zaměřila na nabídku a prodej padělaného zboží. Nedostatky zjistila v 1 257 případech a z toho ve 444 případech zaznamenala porušení zákazu nabízení, prodeje a skladování padělků. V průběhu celého roku zajistila 57 576 kusů padělků, v hodnotě originálů ve výši 151 664 346 Kč. „Výsledky kontrol provedených v roce 2019 potvrdily, že nabídka a prodej padělaného zboží se stále vyskytuje. Nejvíce zjištění bylo v příhraničních oblastech s Rakouskem a Německem, méně se padělky vyskytují v severních částech České republiky a v hlavním městě Praze. České obchodní inspekci se osvědčila i novelizovaná pravomoc, která umožňuje zjednání možnosti vstupu do uzavřených prostor. Praxe totiž často potvrzuje, že kontrolovaná osoba obvykle při příchodu inspektorů svou provozovnu či automobil uzamkne a vzdálí se. Tuto pravomoc bude ČOI i nadále využívat jako účinný nástroj přispívající ke snížení nabídky a prodeje padělků,“ říká k závěrům kontrol ředitel ČOI Mojmír Bezecný.

Česká obchodní inspekce se i v minulém roce zaměřila na dodržování § 8 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Podle tohoto ustanovení se obchodníkovi zakazuje nabízet za účelem prodeje, prodávat a skladovat výrobky porušující některá práva duševního vlastnictví nebo neoprávněné užívání označení chráněného podle zvláštního právního předpisu.

ČOI uskutečnila v průběhu roku 2019 1 701 kontrol a porušení právních předpisů zjistila v 1 257 případech (73,90%). Z tohoto počtu u 444 kontrol bylo zaznamenáno porušení zákazu nabízení, prodeje a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví, což v procentuálním vyjádření představuje 26,10%.

Během celého roku se osvědčila novelizovaná zákonná pravomoc ustanovení dle § 6 odst. 1 zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, která vstoupila v platnost v listopadu 2018. Ta umožňuje inspektorům ČOI možnost vstupu do uzavřených prostor.

Z hlediska sortimentu docházelo nejčastěji k porušení práv duševního vlastnictví u textilních výrobků a u výrobků patřících do kategorie audio-video. Stoupá i počet zabavených hraček. Z celkového počtu zajištěných výrobků převažovaly z objemu ochranných známek značky Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Gucci, Calvin Klein, Luis Vuitton, Michael Kors, Crocs, Guess a Levi´s.

ČOI při těchto kontrolních akcích ve 177 případech také spolupracovala s dalšími orgány státní správy – Policií ČR, Celní správou, Hasičským záchranným sborem, živnostenskými úřady, městskými nebo obecními úřady, Cizineckou policií a dalšími.

Kontroly
InspektorátPočet kontrolKontroly se zjištěnímZjištění v %
celkem§ 8celkem§ 8
Středočeský a Hl. město Praha79553669,6245,6%
Jihočeský a Vysočina1601272479,3815,0%
Plzeňský a Karlovarský60243313371,9322,1%
Ústecký a Liberecký4763229467,6519,8%
Královéhradecký a Pardubický1521305485,5335,5%
Jihomoravský a Zlínský68615289,7176,5%
Olomoucký a Moravskoslezský1641295178,6631,1%
Celkem1 7011 25744473,9026,1%

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce v průběhu celého roku 2019 zajistila mimo dosah kontrolovaných osob 57 576 kusů padělků, v hodnotě vyčíslené v cenách originálů ve výši 151 664 346,30 Kč. To je o 16 197 kusů (41 379 kusů v ceně originálů 92 372 724,90 Kč – rok 2018) padělků více než v roce 2018. Zajištěné výrobky byly uloženy mimo dosah kontrolovaných osob. Výrobky, které neodpovídají zvláštním právním předpisům, o nichž bude pravomocně rozhodnuto o jejich propadnutí nebo zabrání, budou následně zničeny nebo využity k humanitárním účelům.

Česká obchodní inspekce pravomocně uložila v minulém roce za porušení právních předpisů v souvislosti s kontrolami padělků celkem 1 290 pokut v celkové výši 16 136 000 Kč.

Grafy:

Graf č. 1: podíl sortimentních skupin na celkovém objemu zajištěných falzifikátů

Pod položkou „další druhy výrobků“ jsou zahrnuty například tyto druhy výrobků: sluneční brýle a pouzdra, hodinky, bižuterie, brusky na chodidla a nástavce, pilníky na nehty, vlasové kartáče a hřebeny, zapalovače, kuřácké soupravy, řetízky, náramky, klíčenky, nože, obrazy a zrcátka.

Graf č. 2: podíl vybraných ochranných známek v celkovém objemu zajištěných výrobků. Ochranné známky, které výčet neobsahuje, se vyskytovaly v nižším počtu výrobků než 900 kusů zajištěných výrobků.