Česká obchodní inspekce pokračovala v kontrolách výrobků, které porušují některá práva duševního vlastnictví. V 1. čtvrtletí 2021 provedla 62 kontrol a u 21 z nich zaznamenala porušení zákazu nabídky, prodeje nebo skladování padělaných výrobků. Celkem zajistila 1 093 kusů padělků v hodnotě originálů 587 819,80 Kč. „Vzhledem k probíhající epidemii koronaviru nebyly v tomto čtvrtletí otevřeny tržnice ani kamenné obchody, kde se často padělané zboží vyskytuje. Přesto inspektoři ČOI kontroly prováděli a neopomenuli ani kontroly internetových obchodů, kde také dochází k nabídce a prodeji padělků. Jelikož ze strany prodejců neustále dochází k této nelegální obchodní činnosti, která poškozuje spotřebitele, bude ČOI v kontrolách zaměřených na padělky pokračovat i v dalším období,“ říká k závěrům kontrolní akce ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

Česká obchodní inspekce kontrolovala v období od 2. ledna do 31. března 2021 dodržování povinností zákona o ochraně spotřebitele, při nabídce za účelem prodeje, prodeji a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví (§ 8 zákona zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.). Podle tohoto paragrafu se zakazuje nabízet za účelem prodeje, prodávat a skladovat výrobky porušující některá práva duševního vlastnictví nebo neoprávněné užívání označení chráněného podle zvláštního právního předpisu.

Inspektoři ČOI provedli 62 kontrol, při kterých zjistili porušení právních předpisů v 50 případech (80,7 %). Z tohoto počtu u 21 kontrol zaznamenali porušení zákazu nabízení, prodeje a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví, což v procentuálním vyjádření představuje 33,9 %.

 

Počet kontrol Kontroly se zjištěním Zjištění v %
Celkem § 8 Celkem § 8
Středočeský a Hl. město Praha 5 5 5 100,0% 100,0%
Jihočeský a Vysočina 3 3 1 100,0% 33,3%
Plzeňský a Karlovarský 10 7 4 70,0% 40,0%
Ústecký a Liberecký 31 24 5 77,4% 16,1%
Královéhradecký a Pardubický 1 1 0 100,0% 0,0%
Jihomoravský a Zlínský 6 6 5 100,0% 83,3%
Olomoucký a Moravskoslezský 6 4 1 66,7% 16,7%
Celkem 62 50 21 80,7% 33,9

 

Uložená opatření

 

Česká obchodní inspekce v tomto období pravomocně uložila celkem 79 pokut v hodnotě 2 059 000 Kč. Kromě sankčních opatření zajistila a uložila mimo dosah kontrolovaných osob celkem 1 093 ks padělků, v hodnotě vyčíslené v cenách originálu 587 819,80 Kč. Zajištěné výrobky byly v souladu s ustanovením § 7b zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, uloženy mimo dosah kontrolované osoby. Výrobky, které neodpovídají zvláštním právním předpisům, u kterých bude pravomocně rozhodnuto o jejich propadnutí anebo zabrání, budou následně zničeny nebo využity k humanitárním účelům.

Graf č. 1: Podíl jednotlivých sortimentních skupin a počet zajištěných výrobků v kusech

Graf č. 2: Podíl vybraných ochranných známek z celkového objemu zajištěných výrobků v kusech. Ochranné známky, které výčet neobsahuje, se vyskytovaly v počtu nižším než 20 kusů zajištěných výrobků.

Váš komentář