Česká obchodní inspekce uskutečnila ve 3. čtvrtletí 2022 kontroly zaměřené na porušení zákona o ochraně spotřebitele, který mimo jiné obchodníkům zakazuje nabízet, prodávat a skladovat výrobky porušující některá práva duševního vlastnictví. V tomto období provedla 159 kontrol a u 54 kontrol zaznamenala nedodržení tohoto ustanovení zákona (34,0 %). ČOI celkem zajistila 3 790 kusů padělků v cenách originálů 4 100 011 korun.

Česká obchodní inspekce v období od 1. července do 30. září 2022 uskutečnila 159 kontrol, které byly zaměřené na dodržování zákazu nabídky, prodeje a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví nebo neoprávněného užívání označení chráněného podle zvláštního právního předpisu. U 54 kontrol zaznamenala nabízení, prodej a skladování padělaného zboží (34,0 %).

Místem kontroly byly kamenné provozovny i internetové obchody, dále také tržnice a tržiště v blízkosti hranic ČR (např. v obcích Strážný, Folmava, Svatá Kateřina, Železná Ruda), kde je výskyt padělků stále patrný. Při kontrolách byly využity i podněty spotřebitelů. Nejvíce zajištěných padělků byly napodobeniny značky PokémonWizards, textilní výrobky a obuv značek Nike a Adidas.

Celkem ze 159 kontrol bylo zjištěno porušení všech právních předpisů ve 126 případech (79,3 %).

Počet kontrolKontroly se zjištěnímZjištění v %
celkem§ 8celkem§ 8
Středočeský a Hl. město Praha222100,0%100,0%
Jihočeský a Vysočina3023476,7%13,3%
Plzeňský a Karlovarský56462282,1%39,3%
Ústecký a Liberecký2315065,2%0,0%
Královéhradecký a Pardubický16151293,8%75,0%
Jihomoravský a Zlínský443100,0%75,0%
Olomoucký a Moravskoslezský28211175,0%39,3%
Celkem1591265479,3%34,0%

Zjištěné nedostatky

Česká obchodní inspekce u 54 kontrol zaznamenala nabízení, prodej a skladování padělaných výrobků. Kromě sankčních opatření zajistila celkem 3 790 kusů padělků, což v hodnotě vyčíslené v cenách originálů představuje částku 4 100 011 Kč. Zajištěné výrobky byly, v souladu s § 7b zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, uloženy mimo dosah kontrolovaných osob. Výrobky, které neodpovídají zvláštním právním předpisům, u nichž bude pravomocně rozhodnuto o jejich propadnutí nebo zabrání, budou následně zničeny nebo využity k humanitárním účelům.

Česká obchodní inspekce v tomto období uložila celkem 128 pokut v hodnotě 3 156 500 Kč.

Graf č.1: Podíl sortimentních skupin na celkovém objemu zajištěných výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví

      Graf č. 2: Zajištěné výrobky podle značek v množství nad 50 kusů

Váš komentář