Česká obchodní inspekce ve 3. čtvrtletí 2021 pokračovala v kontrolách dětských hraček. V tomto období zkontrolovala 525 modelů hraček a u 212 modelů zjistila nedostatky. Pro koncového uživatele byly jako nebezpečné vyhodnoceny 3 modely hraček.

Česká obchodní inspekce provedla ve 3. čtvrtletí minulého roku 194 kontrol hraček pro děti do 14 let. Kontroly byly zaměřeny na dodržování požadavků zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky. Kontrolní akce proběhla u 2 výrobců či zplnomocněných zástupců, 2 dovozců do EU a u 190 distributorů.

Inspektoři ČOI zkontrolovali 525 modelů hraček a nedostatky zjistili u 212 modelů hraček. Při kontrolách průvodní dokumentace a informací pro spotřebitele inspektoři zjišťovali, zda jsou dostupné identifikační údaje o výrobci či dovozci (vysledovatelný původ hraček) a zda jsou výrobky vybaveny dalšími povinnými informacemi. V případě, že tyto informace obsahovaly nějaká omezení (např. piktogram nevhodné pro děti do tří let), inspektoři kontrolovali, zda byly spotřebiteli sděleny důvody pro toto omezení.

ČOI zjistila tyto administrativní nedostatky:

· ve 136 případech se jednalo o nedostatky při identifikaci výrobce hračky

· v 89 případech se jednalo o nedostatky v identifikaci dovozce

· v 70 případech se jednalo o nedostatky v průvodní dokumentaci (chybějící upozornění, instrukce či varování v českém jazyce)

· v 54 případech na kontrolovaných modelech hraček nebyla uvedena značka shody CE

· v 58 případech se jednalo o nedostatky v průvodní dokumentaci (zcela chybějící upozornění, instrukce či varování)

· v 35 případech se jednalo o nedostatky v povinném označení hračky typem, sériovým číslem či modelem

U některých hraček se opakovala kumulace několika výše uvedených administrativních závad.

Na základě odborných analýz byly vyhodnoceny jako nebezpečné 3 modely hraček. U hračky s elastickou šňůrou a pískacím mechanizmem (Měkký míček – Soace Ball) provedená analýza rizik prokázala možné vážné riziko poškození zdraví, kvůli malým částem, které se mohou z výrobku uvolnit a děti do tří let je mohou vdechnout. Dále byly vyhodnoceny jako nebezpečné pro životní prostředí dvě hračky na baterie, (Piánko na baterie, Piánko modrý lev) u kterých bylo zjištěno nadlimitní množství olova v pájených spojích. Těžké kovy z výrobků mohou, po jejich nesprávné likvidaci, kontaminovat okolí a mohou

negativně ovlivnit životní prostředí. Informace o výskytu těchto hraček na trhu byly podle směrnice EP a Rady 2001/95/ES zveřejněny v systému RAPEX i na webových stránkách ČOI.

Měkký míček – Soace Ball https://www.coi.cz/coi-zakazala-na-trhu-nebezpecny-detsky-mackaci-micek/

Piánko na baterie https://www.coi.cz/pianko-na-baterie-naridila-coi-stahnout-z-trhu/ C:\Users\mvilimova\Documents\2021 – RAPEX – SEZNAM NAHLÁŠENÝCH NOTIFIKACÍ\JINBO1.jpg

Piánko modrý lev https://www.coi.cz/pianko-na-baterie-ve-tvaru-lva-naridila-coi-stahnout-z-trhu/ \\Frame1\UI\COI\DataImportExport\Export COI\Databáze\S_Stanovene_vyrobky\2701_S_-_2800_S\2769_S Piánko lev modré\Lev1.jpg

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce uložila při kontrolách hraček ve 3. čtvrtletí 2021 za porušení § 13 odst. 9 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky celkem 56 pokut v celkové výši 476 000 Kč.

Váš komentář