Domů Zpravodajství Zajímavosti ČOI v roce 2021 zajistila padělané zboží téměř za 62 milionů korun

ČOI v roce 2021 zajistila padělané zboží téměř za 62 milionů korun

0

Česká obchodní inspekce provedla v průběhu minulého roku celkem 699 kontrol zaměřených na dodržování zákazu nabízení, prodeje a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví (§ 8 zákon č. 634/1992 Sb.). Porušení tohoto ustanovení zaznamenala u 275 kontrol, což je téměř ve 40 % případů. V roce 2021 zajistila celkem 29 443 kusů padělaného zboží v hodnotě originálů ve výši 61 764 645 Kč. Z hlediska sortimentu docházelo nejčastěji k porušení práv duševního vlastnictví u textilních výrobků, audio výrobků a hraček. Z celkového počtu zajištěných výrobků převažovaly z objemu ochranných známek značky Tommy Hilfiger, Nike, Calvin Klein, Adidas, nebo Louis Vuitton.

Česká obchodní inspekce v roce 2021 provedla kontrolní akce cílené na nabídku, prodej, skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví. Celkem uskutečnila 699 kontrol a u 275 z nich zaznamenala porušení příslušného ustanovení zákona, což v procentuálním vyjádření představuje 39,3 %. Porušení všech právních předpisů zaznamenala v 516 případech (73,8 %). Inspektoři se především zaměřili na příhraniční oblasti, kde stále převládá prodej ve stáncích. Neopomenuli ale ani kamenné prodejny a internetové obchody, kde nabídka a prodej padělků probíhá stále častěji.

Z hlediska sortimentu docházelo nejčastěji k porušení práv duševního vlastnictví u textilních výrobků, audio výrobků a u hraček. Z celkového počtu zajištěných výrobků převažovaly z objemu ochranných známek značky Tommy Hilfiger, Nike, Calvin Klein, Adidas, nebo Louis Vuitton.

ČOI při těchto kontrolách využila součinnosti dalších orgánů státní správy, a to celkem ve 42 případech. Jednalo se o Policii ČR, cizineckou policii, celní správu a městský úřad. Celkem bylo při těchto společných kontrolních akcích zajištěno 12           788 kusů padělků, v hodnotě vyčíslené v cenách originálu ve výši 40 294 889 Kč.

Oblast kontroly dodržování ustanovení § 8 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je jednou z priorit ČOI. Proto i v  roce 2022 se inspektoři budou kontrolám prodeje výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví aktivně věnovat.

 

Počet kontrol Kontroly se zjištěním Zjištění v %
Celkem § 8 celkem § 8
Středočeský a Hl. město Praha 38 36 28 94,7% 73,7%
Jihočeský a Vysočina 89 48 9 53,9% 10,1%
Plzeňský a Karlovarský 208 140 78 67,3% 37,5%
Ústecký a Liberecký 175 137 69 78,3% 39,4%
Královéhradecký a Pardubický 56 44 14 78,6% 25,0%
Jihomoravský a Zlínský 53 52 48 98,1% 90,6%
Olomoucký a Moravskoslezský 80 59 29 73,8% 36,3%
Celkem 699 516 275 73,8% 39,3%

 

Zajištěné výrobky a uložená opatření

Česká obchodní inspekce zajistila a uložila mimo dosah kontrolovaných osob celkem
29 443 kusů padělků, v hodnotě vyčíslené v cenách originálů ve výši 61 764 645 Kč. Výrobky, které neodpovídají zvláštním právním předpisům, o nichž bude pravomocně rozhodnuto o jejich propadnutí nebo zabrání, budou následně zničeny nebo využity k humanitárním účelům.

Na základě zjištěných porušení všech právních předpisů bylo v rámci kontrolní akce pravomocně uloženo v roce 2021 celkem 466 pokut v hodnotě 7 916 500 Kč.

Graf č. 1: Podíl sortimentních skupin na celkovém objemu zajištěných výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví. Pod položkou „další druhy výrobků“ jsou zahrnuty například sluneční brýle a pouzdra, hodinky, bižuterie, brusky na chodidla a nástavce, pilníky na nehty, vlasové kartáče a hřebeny, zapalovače, kuřácké soupravy, řetízky, náramky, klíčenky, nože, obrazy a zrcátka.

Graf č. 2: Zajištěné výrobky podle značek v množství nad 400 kusů, jedná se o podíl vybraných ochranných známek v celkovém objemu zajištěných výrobků. Ochranné známky, které výčet neobsahuje, se vyskytovaly v nižším počtu výrobků než 400 kusů zajištěných výrobků.

 

BEZ KOMENTÁŘE

Váš komentář Cancel reply

Exit mobile version