Projevy diskriminačního jednání jsou nežádoucím společenským jevem. Na tuto oblast se v 1. čtvrtletí 2020 zaměřila Česká obchodní inspekce, která kontrolovala, zda nedochází ze strany prodávajících k některé z forem diskriminace spotřebitelů. Celkem provedla 164 kontrol a podezření na diskriminaci zjistila ve 4 případech. To je téměř o polovinu méně než ve stejném období minulého roku.

Česká obchodní inspekce uskutečnila v období od 2. ledna do 31. března 2020 kontroly zaměřené na dodržování zákona o ochraně spotřebitele. Konkrétně se jednalo o § 6, který obchodníkům ukládá nepoužívat formy diskriminačního jednání. Celkem provedla 164 kontrol a podezření na diskriminaci spotřebitele zjistila ve 4 případech, což představuje 2,4 %. To je téměř o polovinu méně než ve stejném období minulého roku (4,9%).

Součástí kontrol bylo také prověřování dalších právních předpisů. K jejich porušení došlo celkem u 65 kontrol, tj. 39,6 %.

InspektorátPočet kontrolKontroly se zjištěnímZjištění v %
celkem§ 6celkem§ 6
Středočeský a Hl. město Praha42150,0%25,0%
Jihočeský a Vysočina144128,6%7,1%
Plzeňský a Karlovarský94044,4%0,0%
Ústecký a Liberecký82025,0%0,0%
Královéhradecký a Pardubický244116,7%4,2%
Jihomoravský a Zlínský82025,0%0,0%
Olomoucký a Moravskoslezský9747148,5%1,0%
Celkem16465439,6%2,4%

Zjištěné nedostatky

Podezření na porušení ustanovení § 6 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, které zakazuje prodávajícímu diskriminovat spotřebitele při prodeji výrobků nebo poskytování služeb, bylo zjištěno ve 4 případech:

  • v 1 případě byla na webových stránkách rekreačního centra uvedena informace o zákazu vstupu do „saunového světa“ po 18. hodině osobám mladším 15 let;
  • v 1 případě bylo na základě podání spotřebitele zjištěno, že podateli byl provozovatelem smazán inzerát na koupi nemovitosti, ačkoliv na inzertním serveru byly zveřejněny inzeráty stejného typu a to jak fyzických tak i právnických osob;
  • v 1 případě byl spotřebitelce odmítnut vstup do prodejny s dětským kočárkem, aniž by k tomu vedly jakékoliv legitimní důvody;
  • v 1 případě byla ze strany kontrolované osoby spotřebitelce odmítnuta rezervace ubytování ve wellness hotelu, z důvodu předchozí neshody na vizuální podobě dárkového poukazu na ubytování.

Vedle specifického zaměření kontrol na oblast diskriminace bylo jejich součástí i ověřování plnění ostatních ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a dalších právních předpisů.

Nejčastěji, ve 25 případech, bylo kvalifikováno porušení ustanovení § 12, kdy prodávající neseznamovali spotřebitele s cenami nabízených výrobků nebo poskytovaných služeb v souladu s cenovými předpisy. Ve 22 případech byly zjištěny nedostatky v dodržování zásad poctivosti prodeje, ve smyslu ustanovení § 3. Porušení dalších ustanovení zákona o ochraně spotřebitele již bylo zjišťováno v menším rozsahu.

V 10 případech bylo zjištěno porušení jiných právních předpisů v dozorové kompetenci České obchodní inspekce.

Uložená opatření

V souvislosti s prokázaným diskriminačním jednáním v 1. čtvrtletí tohoto roku nabylo právní moci 8 pokut v celkové výši 397 000 Kč. Jednalo se o 6 pokut vztahujících se ke kontrolám provedeným v roce 2019 a 2 kontrolám provedeným v 1. čtvrtletí 2020.

Na základě zjištěných porušení právních předpisů bylo v rámci kontrolní akce pravomocně uloženo v období od 2. ledna do 31. března 2020 celkem 65 pokut v celkové výši 553 000 Kč.

Pro porušení povinností stanovených právními předpisy byl uložen zákaz prodeje na 46 kusů výrobků v celkové hodnotě 11 070 Kč a zákaz používání na 9 kusů neověřených měřidel, která neodpovídala obecně závazným právním předpisům, technickým normám, jiným technickým předpisům, popřípadě schválenému typu.