Na začátku března podali poslanci Vojtěch, Nacher a několik dalších účelový pozměňovací návrh 7697 k zavedení zásilkového výdeje léků na předpis. Jedná se o přílepek k novele zákona o návykových látkách (ST 864). Těsně před projednáním Poslaneckou sněmovnou ve 2. čtení (14. 4.), podali tito poslanci ještě další pozměňovací návrh č. 8114.

ČLnK s původním ani novým návrhem, kosmeticky upravujícím ten původní, principiálně nesouhlasí. Jedná se stále o lobbistické prosazování ekonomických zájmů velkých e-shopů.

Česká lékárnická komora, Česká farmaceutická společnost ČLS JEP, Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Farmaceutická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Grémium majitelů lékáren, Poskytovatelé lékárenské péče, spolek Vaši Lékárníci CZ a spolek Mladí lékárníci nadále konstatují, že pozměňovací návrhy byly autory připraveny bez předchozí odborné diskuze a předloženy v poslední fázi legislativního procesu tak, aby tato odborná diskuze byla znemožněna. Společně oba návrhy z odborných i procesních důvodů odmítají.

Česká lékárnická komora je samosprávná nepolitická stavovská organizace sdružující lékárníky. Byla zřízena zákonem ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře. Její ustavující sjezd se uskutečnil 28. – 29. září 1991.

Česká lékárnická komora dbá, aby její členové vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komory. Zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékárnického povolání. Posuzuje a hájí práva a profesní zájmy svých členů, stejně tak chrání jejich profesní čest.

Váš komentář