Podle údajů vydaných 9.11.2020 Českým statistickým úřadem k výsledům cestovního ruchu za 3. čtvrtletí, byla návštěvnost Zlínského kraje v tomto čtvrtletí srovnatelná se stejným obdobím předchozího roku, nicméně v součtu prvních 9 měsíců se jedná o pokles o takřka 30 %, což je obecný „covid -trend“ v rámci celé republiky.

Ve třetím čtvrtletí roku 2020 přijelo hromadných ubytovacích zařízení ve Zlínském kraji 292 757 hostů, kteří zde strávili 943 910 přenocování. V případě počtu hostů to bylo o 3 % méně než v minulém roce, přičemž pokles počtu hostů je jednoznačně způsoben úbytkem hostů ze zahraničí. Těch přijelo o 51,3 % méně než vloni, zatímco počet tuzemských hostů se zvýšil o 5,5 %.

Mírně lepší než v minulém roce, byl ve 3. čtvrtletí 2020 počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních. Celkový počet přenocování se zvýšil o 3,1 %, přestože u zahraničních hostů došlo ke snížení počtu přenocování o 47,5 %. Tento pokles byl kompenzován 9,6 % zvýšením přenocování rezidentů.

Při pohledu na prvních 9 měsíců letošního roku se počet hostů i jejich přenocování snížil o necelých 30 %. Třetí čtvrtletí tedy alespoň částečně snížilo propad způsobený jarní vlnou koronaviru. Současná situace však nedává cestovnímu ruchu dobrý výhled na zlepšení stavu, naopak, lze očekávat další propad návštěvnosti.

Potvrdil se předpoklad, že letní dovolené budou ve znamení pobytu lidí v tuzemsku. Zahraničních hostů dle očekávání výrazně ubylo, ale zvýšený počet tuzemců, zejména prodloužená délka jejich pobytu, vedl k tomu, že třetí čtvrtletí, tedy hlavní turistická sezona, proběhlo z hlediska počtu přenocování optimisticky. Průměrný počet dní strávený na Východní Moravě se prodloužil z 3,9 na 4,2 dne, což považujeme za uspokojivé číslo, protože čím delší je čas strávený v destinaci, tím větší je potenciál pro utrácení peněz a tím pádem ekonomický profit pro dané území. Je nutné si však uvědomit, že propad cestovního ruchu za posledních 9 měsíců je znatelný v rámci celé naší republiky, a s ohledem na aktuální podzimní II. vlnu epidemie COVID 19 se letos zcela jistě dočkáme dalšího propadu celého sektoru. Pro cestovní ruch a jeho další budoucnost je vyřešení koronavirové krize zcela zásadní. Příští rok bude v tomto ohledu pro většinu podniků cestovního ruchu zlomový a my z pozice krajské organizace chceme být maximálně nápomocni k restartu v rámci našeho kraje. Proto se již nyní připravujeme na efektivní marketingovou podporu cestovního ruchu v našem kraji. V této době více než jindy bude nezbytná součinnost všech aktérů cestovního ruchu, díky níž budeme moci hovořit k potenciálním trhům „jedním hlasem“. Věřím, že se nám to podaří,“, komentuje výsledky Petra Psotková, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy. 

Kontakt:

Mgr. Petra Psotková, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., T: 577 043 900,
E: petra.psotkova@vychodni-morava.cz , www.facebook.com/vychodnimorava 

Příloha

TOP 11 zahraničních trhů z pohledu počtu hostů a počtu přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) ve Zlínském kraji ve 3. čtvrtletí 2020, srovnání se stejným obdobím roku 2019.

 Hosté celkem 3q2020Hosté celkem 3q2019Index hosté 3q 20/19 %Přenocování celkem 3q2020Přenocování celkem 3q2019Index přenocování 3q 20/19 %
Hosté celkem 292 757 301 91797,0 943 910 915 298103,1
Rezidenti 270 655 256 506105,5 889 167 811 059109,6
Nerezidenti 22 102 45 41148,7 54 743 104 23952,5
Slovensko 8 757 15 90955,0 20 613 36 04557,2
Polsko 3 423 7 06448,5 6 575 11 63156,5
Německo 2 790 5 01055,7 7 227 13 26754,5
Rakousko 794 1 55051,2 1 679 3 70645,3
Itálie 510 1 18643,0 1 500 2 81453,3
Francie 494 94652,2 1 571 2 56661,2
Nizozemsko 370 1 27329,1 792 3 21624,6
Maďarsko 354 92338,4 750 1 89339,6
Ukrajina 286 92830,8 719 3 50020,5
Rumunsko 239 40958,4 634 1 25850,4
Spojené království 220 96522,8 530 2 23823,7

Zpracování vlastní z Veřejné databáze ČSÚ.