V roce 2021 počet obyvatel České republiky vzrostl pouze díky zahraniční migraci. Podruhé v řadě výrazně přibylo zemřelých, jejich počet byl přitom nejvyšší od konce druhé světové války. Meziročně mírně vyšší byl i počet narozených dětí a sňatků, naopak ubylo rozvodů.

Počínaje rokem 2021 je statistika obyvatelstva nově vázána na výsledky sčítání lidu, domů a bytů, které se konalo k 26. březnu 2021. Podle údajů vycházejících z výsledků loňského sčítání měla na počátku roku 2021 Česká republika 10,494 milionu obyvatel. Během roku se pak jejich počet zvýšil o 21,9 tisíce na 10,516 milionu.

O veškerý nárůst se zasloužilo kladné saldo zahraničního stěhování (50,0 tisíce), když bilance přirozené měny byla záporná. „Počet živě narozených dětí byl v roce 2021 o 28,1 tisíce nižší než počet zemřelých obyvatel, což představovalo vůbec nejhlubší přirozený úbytek populace v historii novodobé české státnosti od konce první světové války,“ upozorňuje Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

V roce 2021 po třech letech úbytku mírně přibylo živě narozených dětí (o 1,6 tisíce na 111,8 tisíce), a to i přesto, že počet žen v reprodukčním věku se dále snížil. „Nárůst počtu narozených dětí byl odrazem vyšší plodnosti žen, která byla podle předběžných výsledků v roce 2021 nejvyšší za posledních třicet let. Vyšplhala se na 1,83 dítěte připadajícího na jednu ženu reprodukčního věku. Nejvíce přitom meziročně narostla plodnost žen, které rodily již své druhé dítě,“ uvádí Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ.

„Svatební boom po prudkém poklesu sňatků v roce 2020 v loňském roce nepřišel. Počet uzavřených manželství meziročně vzrostl jen mírně, a to o 1,4 tisíce na necelých 47 tisíc. Jednalo se tak o obdobný počet jako před 11 lety. V posledním předcovidovém roce 2019 byl však počet sňatků o 8 tisíc vyšší než vloni,” říká Terezie Štyglerová, vedoucí oddělení demografické statistiky ČSÚ. Meziročně více bylo loni sňatků, kdy minimálně jeden ze snoubenců byl cizím státním občanem, zatímco počet sňatků Čecha s Češkou zůstal neměnný (41,1 tisíce). Zastoupení sňatků s cizincem tak poprvé překonalo 12% hranici.

Další informace o demografickém vývoji přinesla dnes publikovaná pravidelná Rychlá informace.

Váš komentář