Aktuální srovnání provedené Statistickým úřadem EU (EUROSTAT) potvrdilo, že veřejné finance České republiky navzdory otřesům způsobených pandemií, patří svou kondicí mezi nejlepší v EU. Z údajů o odhadovaných saldech a zadlužení za celý rok 2020, které jednotlivé členské státy poskytly Eurostatu a které Eurostat notifikoval, vyplývá, že veřejné finance ČR zůstanou i na konci roku z hlediska výše dluhu nadále na 4. místě v EU (Za Estonskem, Lucemburskem a Bulharskem). Z hlediska deficitu sektoru vládních institucí očekává lepší čísla pouze 5 zemí (Dánsko, Kypr, Bulharsko, Švédsko, Německo).

„Čísla Eurostatu jasně potvrzují, že rozpočtová politika vlády reaguje na pandemii zcela v souladu s politikami ostatních členských zemí. Navíc máme tu výhodu, že naše vstupní zadlužení je opravdu nízké a ve srovnání s ostatními zeměmi tak s přehledem zůstáváme mezi těmi rozpočtově nejzodpovědnějšími,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

Odhadovaný dluh sektoru vládních institucí pro rok 2020 je 39,4 % HDP. Veřejné finance ČR se tak nacházejí daleko pod hranicí stanovenou Pravidly fiskálního paktu (dluh pod úrovní 60 % HDP), který přitom v EU nedodržuje celkem 17 zemí. Zatímco Česká republika počítá s deficitem ve výši 6,4% HDP, řada zemí počítá s dvojciferným deficitem.

 DluhSaldo
AT84-9,5
BE  
BG25,4-5,2
CY113,1-4,5
CZ39,4-6,4
DE71,1-6,1
DK46,3-3,9
EE18,2-6,6
ES117,2-11,2
FI70,2-7,7
FR117,5-10,2
GR201,4-8,8
HR86-6,6
HU78,4-8
IE62,4-6,8
IT158-10,8
LT48,3-8,8
LU27,3-7,4
LV51,7-9,4
MT55-9,4
NL59,1-7,2
PL61,9-11,8
PT133,8-7
RO43,6-8,6
SE42,6-5,5
SI82,4-8,6
SK63-11,6
UK92,8-11,3

Zdroj: Eurostat – národní notifikace (22.10.2020)