Cyklus streamovaných besed s názvem Global Science Cafe (GSC) opět nabídne zajímavé téma, tentokráte z oblasti medicíny. Ve středu 9. 9. 2020 v 19 hodin se v prostorách ČVUT bude hovořit o zbrusu novém, vysoce účinném přístupu k léčbě rakoviny. Jeho podstata spočívá ve vývoji buněčné terapie pro léčbu nádorů krvetvorného systému. Hostem setkání je Michal Šimíček, přední český imunolog, který v necelých pětatřiceti letech získal světové renomé v oblasti výzkumu boje s touto nemocí. Moderace setkání se ujímá význačný britský vědec Michael Londesborough z Ústavu anorganické chemie AV ČR. Beseda se uskuteční v angličtině a bude přenášena prostřednictvím facebookových stránek Českých center. Jedná se o další setkání organizované Českými centry v rámci programu Global Science Café Czech Centres (GSC).  

VĚDEC, KTERÝ ODEŠEL Z CAMBRIDGE DO OSTRAVY

Michal Šimíček, uznávaný doktor přírodních věd, imunolog, působil několik let na renomovaném pracovišti v Cambridge, ale vrátil se do rodné Ostravy s cílem založit špičkové vědecké centrum zaměřené na výzkum možností léčby rakoviny pomocí buněčné terapie. Nyní pracuje na Klinice hematoonkologie ve Fakultní nemocnici Ostrava při Ostravské univerzitě. Založil zde vědeckou skupinu Blood Cancer Research Group (BCRG), sestavil špičkový vědecký tým s mezinárodním renomé. Zabývá se vývojem buněčné terapie pro léčbu nádorů krvetvorného systému, přičemž tato forma terapie představuje zcela novou, ojedinělou a podle expertů mimořádně úspěšnou metodu v boji s nádorovým onemocněním. Pacientům se aplikují živé buňky imunitního systému vybavené receptory, které napomáhají rozeznat a cíleně eliminovat nádor. Přínosem léčby je i vysoká bezpečnost. Problémem zatím zůstává cena této léčby, která vychází z toho, že pro každého pacienta se musí připravit zcela nové buňky co nejpodobnější jeho vlastní tkáni. Cílem Michala Šimíčka a jeho týmu je náklady na léčbu výrazně snížit a umožnit širší dostupnost této terapie onkologickým pacientům.

ČESKÁ CENTRA VE SVĚTĚ AKCENTUJÍ ÚSPĚCHY NAŠICH VĚDCŮ

Agenda VaVaI tvoří nedílnou součást programu sítě Českých center. Program Global Science Café Czech Centres (GSC) pořádaný Českých centry je cyklus populárně-vědeckých přednášek a debat s nejlepšími českými vědci, inovátory, ekonomy a dalšími významnými osobnostmi. Neformální fórum je určeno k diskuzi nad současnými vědeckými a společenskými otázkami. S ohledem na koronakrizi se odehrává výhradně v on-line prostředí a je sdíleno v rámci celé sítě pětadvaceti center v zahraničí.

GSC: PROSTOR PRO UNIKÁTNÍ TÉMA

Hostem prvního (květnového) online Global Science Café byl Josef Průša, zakladatel a majitel jedné z největších českých firem zaměřených na 3D tisk Prusa Research, podle jehož „receptu“ se téměř na celém světě tisknou ochranné štíty pro zdravotníky v první linii boje s COVID-19. Další, červnové setkání se zaměřilo na problematiku boje proti pandemiím a nové pokroky vědy ve snaze se s těmito pandemiemi vypořádat. 


Kdo je…

RNDr. Michal Šimíček, Ph.D. obdržel v roce 2019 cenu Neuron v oblasti medicíny. Stal se členem elitní skupiny osobností české vědy, do níž patří např. plastický chirurg Bohdan Pomahač. Úspěch si vysloužil v biomedicínském výzkumu, konkrétně za zkoumání procesů, které způsobují zhoubná onemocnění, a jejich lékovou rezistenci. Vzdělání získal a dlouhodobě působil na pracovištích v Lovani (Belgie), Londýně a Cambridge, ale neváhal se vrátit na rodnou Moravu a rozjet špičkové vědecké centrum na klinice hematoonkologie ve FN Ostrava, kde vyvíjí unikátní technologie buněčné terapie pro různé typy rakoviny. Ve spolupráci s biomedicínským centrem PrimeCell Bioscience usiluje o spuštění produkce vlastních preparátů buněčné terapie. Tento projekt posouvá FN Ostrava na úroveň mezinárodně významných center léčby onkologických onemocnění.

Dr. Michael Londesborough, Ph.D. je britský vědec pracující v Ústavu anorganické chemie Akademie věd ČR, zaměřuje se na výzkum sloučenin boru. Je držitelem mnoha vědeckých ocenění, třikrát vyhrál cenu pro české/slovenské mladé anorganické chemiky. Spolupracuje s British Council v Praze, podílí se na popularizačních projektech Akademie věd ČR, České televize a Národního technického muzea. Věnuje se zejména zpřístupňování vědy široké veřejnosti, vyučování mladých lidí a posilování mezinárodních vztahů mezi mladými vědci (soutěž FameLab). Za své popularizační aktivity získal např. od AV ČR Medaili Vojtěcha Náprstka (2009). 

Akce bude živě streamována z prostor ČVUT v Dejvicích.

Stream budete moci sledovat na Facebooku Českých center zde: www.facebook.com/Ceskacentra/ 

Facebooková událost: www.facebook.com/events/347177853112588