Na plese sportovců v Lužicích ocenili ty, kteří v posledním roce dosáhli největších úspěchů nebo se zasloužili o propagaci sportu v obci i mimo ni.