Pracovníci Sekce pátrání Generálního ředitelství cel Ústí nad Labem dokončili případ s krycím názvem SECURITY, který začali prověřovat na základě oznámení Generálního finančního ředitelství již v dubnu roku 2018.

Podezřelé osoby v období od ledna 2017 do prosince 2019 řídily činnost společností zabývajících se ostrahou majetku a osob. Prostřednictvím této aktivity vytvořily fakturační řetězec, přičemž si vzájemně poskytovaly fiktivní plnění ke snížení daňové povinnosti. Došlo ke krácení daně z přidané hodnoty v celkové výši 30,7 miliónů korun.  

Po téměř dvou a půl letech prověřování nashromáždili celníci důkazy a 1. září v ranních hodinách zahájili závěrečnou realizaci prověřování tohoto případu. Ve spolupráci s policisty Krajského ředitelství policie Ústí nad Labem provedli na několika místech v Praze a Středočeském kraji dvě domovní prohlídky a tři prohlídky jiných prostor. Zadrželi pět osob české státní příslušnosti.

64 celníků zajistilo hotovostní finanční prostředky související s páchanou trestnou činností ve výši 1 milión korun a nemovitosti v odhadované výši 15 miliónů korun.

Zajištěný nemovitý majetek a finanční prostředky budou určeny k částečnému pokrytí způsobené škody a k navrácení takto nezákonně získaných prostředků zpět do státního rozpočtu.

V případě odsuzujícího rozsudku hrozí osobám trest odnětí svobody až na deset let.