Satirická pohádka Dlouhý, Široký a Krátkozraký byla premiérovým představením v nově zrekonstruovaných divadelních prostorách budovy Základní umělecké školy na Horních Valech. Slavnostního otevření se ujal starosta Libor Střecha za účasti dalších hostů.

Proměnit nevyužitou kantýnu v důstojné zázemí pro literárně dramatický obor Základní umělecké školy. Takové bylo ve stručnosti zadání rekonstrukce, která během dvou a půl měsíce zcela změnila část prázdných a neútulných prostor v přízemí budovy na Horních Valech. Vznikl zde malý divadelní sál, který tak bude ideálním místem ke zkouškám i divadelním představením.

„Dříve probíhala většina výuky ve třídách nebo v sálech, které jsou spíše než divadlu uzpůsobeny koncertním účelům. Před třemi lety nás proto napadla myšlenka pronajmout si od města tyto prostory a požádali jsme, zda by bylo město ochotno do rekonstrukce investovat,“ řekl ředitel Základní umělecké školy Hodonín Josef Ilčík. Úpravy zahrnovaly výstavbu mírně vyvýšeného pódia, včetně jeviště, opony i samostatného osvětlení. Celkové náklady dosáhly částky 1 928 202 Kč a zhotovitelem byla Městská bytová správa, spol. s r.o.

Přestože zřizovatelem Základní umělecké školy je Jihomoravský kraj, instituce sídlí v budově města, které tak zůstává hlavním investorem. „Uvědomujeme si, že touto investicí rozvíjíme nadání a talenty našich dětí, takže si myslím, že tato skutečnost je tím, co předčí peníze, které do toho byly vynaloženy,“ podotkl starosta města Libor Střecha.

Do budoucna by Základní umělecká škola ráda rozšířila prostor také o zázemí pro žáky a rovněž pro diváky. V tomto roce se však bude soustředit zejména na velké výročí, kterým je 80 let od jejího založení.