Koncepce bydlení 2021+ bude určovat směry bydlení v České republice v dalších letech. Na dnešním prvním jednání Grémia pro oblast bydlení ministryně Klára Dostálová představila kroky, které Ministerstvo pro místní rozvoj už podniklo.

Váš komentář