Klienti Domu klidného stáří sv. Anny v jihočeských Sousedovicích, jehož zřizovatelem je Charita Strakonice, se rozhodli předat mladším generacím poselství, která vycházejí z jejich vlastních životních zkušeností. A vybrali si k tomu právě adventní čas, tedy dobu bilancování, rozjímání a naděje, kdy bychom měli mít svoji mysl i svá srdce zcela otevřená. Ve svých vzkazech radí mladým, kteří mají život teprve před sebou, především to, aby byli slušní, poctiví, tolerantní, odvážní, aby si udržovali veselou mysl a věnovali se práci, která je baví.

I když se vůči sobě generace vždy vymezují a současný stále se zrychlující technologický vývoj a nové objevy propast mezi nimi často ještě více prohlubují, moudrost starších lidí, kterou během svého života nashromáždili, je nekonečná a pro mladší generace vždy velmi inspirující. Jen musí být ochotni jim a jejich životním příběhům naslouchat s otevřeným srdcem. Senioři ze Sousedovic například kladou mladým lidem na srdce, aby se starali o své zdraví, aby neztráceli humor či aby se snažili směřovat k tomu, co je pro ně důležité. „Humor je důležitý. Buďte veselí a mějte dobrou náladu,“ zdůrazňuje osmaosmdesátiletý usměvavý Bruno. Zato o něco mladší Ladislav vyzdvihuje ve svém poselství odvahu a upřímnost: „Nic nepřeskoč a před ničím neuteč, postav se všemu zpříma.“ Stoletá paní Emílie pak připomíná, že každý člověk se může ocitnout v situaci, kdy potřebuje pomoc druhé osoby, a proto vzkazuje: „Nebuďte sobečtí, buďte lepšími lidmi.“

Dům klidného stáří byl v obci Sousedovice, která leží v šumavském podhůří nedaleko Strakonic, otevřen před bezmála dvaceti lety (v r. 2004) v objektu bývalé základní školy a v současné době poskytuje své služby 30 klientům v 17 pokojích. Jeho prioritou je zajistit svým klientům důstojné životní podmínky a možnost vykonávat všechny běžné činnosti života. „Pomocí profesionálně i lidsky kvalitního personálu usilujeme o rehabilitaci psychickou i fyzickou s cílem učinit uživatele služby co nejméně závislého na pomoci druhé osoby. Podporujeme přirozenou vazbu na rodinu, přátele a místní komunitu,“ vysvětluje Olga Medlínová, ředitelka Charity Strakonice, která je jeho zřizovatelem i provozovatelem.

Protože kapacita domova už dávno nestačí uspokojit stále rostoucí zájem o jeho služby, chystá se v příštím roce (2023) výstavba nové části, která má zásadně vylepšit dosavadní, poněkud stísněné podmínky, dané rozměry bývalé základní školy. Díky plánované přístavbě vznikne hned několik nových lůžek, a nové pokoje budou mít navíc každý svůj samostatným balkon. A právě na něj a na vidinu samostatného pokoje se někteří klienti již dnes těší. A nejen na něj. Díky přestavbě se rozšíří prostory pro klubovnu, která je srdcem domova, ale také pro jídelnu a kuchyni, která umožní i přípravu dietních jídel pro pečovatelskou terénní službu.

„Život u nás je pestrý. Stále se něco děje, stále je něco před námi, na co se společně těšíme,“ líčí dále paní ředitelka. „Společně slavíme narozeniny našich obyvatel, stejně tak jako významné sváteční dny v roce. Každý den se potkáváme v klubovně, kde společným přičiněním vznikají krásné ruční výrobky. Ty pak často věnujeme jako dárek zajímavým hostům, kteří za námi do domova přijíždějí zazpívat, zatancovat, něco pěkného nás naučit nebo si jen tak popovídat.“

Dotace, kterou Charita Strakonice získala od MPSV, však pokryje pouze polovinu ceny přístavby. Jelikož je současně nezbytná i rekonstrukce stávající budovy, bude Charita Strakonice v těchto dnech podávat další žádost o dotaci. Ani pak ale nebude vyhráno, protože i když tuto dotaci získá, bude spoluúčast Charity na projektu v řádu milionů. Tato část nákladů bude financována z výnosu Tříkrálové sbírky a také díky velkorysým sponzorským darům.

Charita Strakonice spadá pod Diecézní charitu České Budjovice, která je součástí celorepublikové sítě zastřešující organizace Charita Česká republika. Ta je největším nestátním poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb v zemi. Pomáhá zejména lidem, kteří se ocitli v akutní nouzi nebo v tíživé sociální situaci. Ročně se jedná o více než 170 tisíc klientů. Zřizovatelem Charity Česká republika je Česká biskupská konference. Prostřednictvím Charity naplňuje katolická církev jedno ze svých hlavních poslání, službu diakonie, tedy péči o slabé a potřebné. Pomoc poskytuje všem bez ohledu na náboženství, rasu, národnost nebo státní či politickou příslušnost. Respektuje práva i důstojnost každého člověka.

Váš komentář