• Ani po více než roce pandemie v Brazílii neexistuje efektivní, centralizovaný a koordinovaný zásah proti šíření covidu-19. Nedostatek politické vůle v tomto směru adekvátně zakročit v důsledku zabíjí Brazilce po tisících.
  • Uplynulý týden na Brazílii připadlo 11 % všech nakažených s covidem-19 na světě a celkem 26, 2 % všech úmrtí spojených s touto nemocí. Průměrně v zemi každý den onemocní 70 tisíc lidí.
  • Lékaři bez hranic vyzývají brazilské úřady, aby uznaly závažnost této krize, uvedly do praxe centralizovaný a koordinovaný zásah proti covidu-19, a předešly tak dalším zbytečným ztrátám na životech.

„Z diskusí o opatřeních v oblasti veřejného zdraví se v Brazílii stalo politické bitevní pole,“ vysvětluje Christos Christou, mezinárodní prezident Lékařů bez hranic. „Výsledkem je, že vědecky podložená opatření jsou spojována s politickými názory spíše než s nutností chránit jednotlivce i celé komunity před nákazou.“

„Federální vláda odmítla přijmout fakticky podložené předpisy k ochraně veřejného zdraví. Tamní zdravotníky nechala, aby se starali o nejvážnější případy na jednotkách intenzivní péče (JIP) a sami improvizovali, když už žádná volná lůžka na odděleních nezbyla,“ dodává Christou. „Zemi to uvrhlo do permanentního stavu smutku a brazilské zdravotnictví to přivedlo na pokraj kolapsu.“

„Boj s covidem-19 musí začít v komunitách, ne na JIP,“ říká Meinie Nicolai, generální ředitelka Lékařů bez hranic. „Je třeba zajistit, aby zdravotnické vybavení — jako jsou zásoby kyslíku, sedativa a osobní ochranné pomůcky — dorazilo tam, kde jej potřebují. Je ale také nutné v komunitách šířit zdravotnickou osvětu, tzn. upozorňovat na nošení roušek, dodržování rozestupů, přísnou hygienu, omezení pohybu a veřejných aktivit. To vše by se mělo aplikovat dle aktuální epidemické situace. Předpisy pro léčbu tohoto onemocnění musí reflektovat nejnovější výzkumy. Také je třeba mít k dispozici rychlé antigenní testy, které mohou usnadnit péči o pacienty a dostat epidemii pod kontrolu,“ uzavírá Nicolai.

Nemocnice na pokraji kolapsu

Druhý týden v dubnu byly jednotky intenzivní péče plné ve 21 z 27 metropolí jednotlivých států. V nemocnicích po celé zemi dochází zásoby kyslíku potřebného k léčbě pacientů ve vážném nebo kritickém stavu. To samé platí pro sedativa nutná k intubaci. Týmy Lékařů bez hranic na vlastní oči viděly umírat pacienty, kteří by jinak měli šanci žít.

„Zkáza, které byli Lékaři bez hranic svědky nejdříve ve státě Amazonas, se brzy stala realitou skoro v celé zemi,“ říká Pierre Van Heddegem, krizový koordinátor zásahu Lékařů bez hranic proti covidu-19 v Brazílii. „Absence plánování a koordinace mezi federálními úřady a jejich protějšky v jednotlivých státech a místních samosprávách v důsledku rozhoduje o tom, jestli člověk přežije, nebo zemře.“

„Nejenže tady umírají pacienti bez přístupu ke zdravotní péči, ale zdravotníci už jsou také vyčerpaní a nesou si s sebou vážná psychická a emocionální traumata,“ upozorňuje Van Heddegem. Další omezení způsobuje nedostatek zdravotnických profesionálů. Zahraničním zdravotníkům — a dokonce ani Brazilcům, kteří získali diplom v zahraničí — přesto není umožněno v zemi pracovat.

Situaci také zhoršuje obrovské množství dezinformací. Ty kolují v komunitách napříč celou zemí. Roušky, rozestupy, omezení pohybu a veřejných aktivit — všechna tako opatření jsou politizována a lidé se zdráhají je dodržovat. Politici navíc hovoří o hydroxychlorochinu (antimalarika) a ivermektinu (antiparazitika) jako o všelécích a lékaři je předepisují v rámci prevence i léčby covidu-19.

Očkování vázne

Brazílie, jež v roce 2009 zvládla naočkovat 92 milionů lidí proti viru H1N1 (prasečí chřipka) během pouhých tří měsíců, je s vakcinační kampaní proti covidu-19 na poloviční rychlosti. Alespoň jednu dávku vakcíny zatím dostalo zhruba 11 % obyvatel. To znamená, že miliony životů v zemi i za jejími hranicemi ohrožuje přes 90 mutací viru, které se momentálně v zemi šíří.

„Brazilská vláda přehlížela šíření covidu-19 v uplynulém roce,“ zdůrazňuje Christou. „Její odmítnutí řídit se opatřeními podloženými vědeckými poznatky poslalo předčasně do hrobu příliš mnoho lidí. Zásah v Brazílii potřebuje okamžitý restart založený na vědě a dobré koordinaci. Jedině tak se dá předejít zbytečným úmrtím a kolapsu kdysi prestižního zdravotnictví.“

Lékaři bez hranic začali v Brazílii působit v roce 1991. První zásahy organizace se soustředily na epidemii cholery a malárii. V dubnu 2020 spustili první projekty zaměřené na boj s covidem- 19, kdy se věnovali pomoci lidem bez domova v São Paulu. Od té doby se aktivity rozšířily a Lékaři bez hranic postupně pracovali v osmi brazilských státech, podporovali přes 50 nemocnic a zdravotnických center, kde se zaměřovali na péči o ty nejvíce zranitelné osoby. Jak pandemie postupovala, pomáhali tam, kde křehký zdravotnický systém neměl kapacitu postarat se o pacienty s covidem-19. Momentálně podporují místní zdravotnické služby na severu Brazílie, a to ve státech Rondonia, Roraima a Amazonas.

Váš komentář