Záměrem Sousedského setkání, které každoročně pořádá vedení obce, je poděkovat bojanovickým občanům. Letos bylo součástí programu mimo jiné zpívání koled.

Váš komentář