Téměř stovka vojenských hasičů z různých jednotek napříč armádou si minulý týden v Bechyni prověřila svou fyzickou zdatnost a schopnost efektivně hasit požáry v uzavřených prostorech. Naprosto reálné podmínky požáru s vysokou teplotou a nízkou viditelností jim vytvořil mobilní ohňový kontejner Fire Dragon 9000.

„Je to jeden z nejtěžších výcviků. Jsou při něm přesně nasimulované reálné podmínky požáru – skutečné plameny, kouř nebo vysoká teplota,“ podotýká kapitán Josef Řeháček z Agentury logistiky, který výcvik řídil.

Nepodcenit přípravu a poradit si s ohnivým peklem

Před samotným vstupem do zakouřeného a hořícího trenažéru musí instruktoři provést nezbytnou kontrolu hasičů, tzn. zásahového oděvu, přilby, kukly, svítilny a vzduchového dýchacího přístroje. Až poté se mohou připravit na nástupní plochu. Do útrob „Draka“ vstupují vojáci většinou po dvou, vybaveni dýchacími přístroji a termokamerou, která slouží k vyhledávání ohnisek požáru. Operátor pak spouští pomocí dálkového ovládání plynové hořáky a simulace požáru v uzavřeném prostoru začíná.

První nástrahou, která na hasiče čekala, bylo schodiště a vstupní dveře, které museli intenzivně zchladit silným proudem vody. Poté se museli zorientovat v prostoru s nízkou viditelností a šlehajícími plameny. Uvnitř kontejneru je pak čekalo několik dalších překážek. Například se před nimi objevila velká místnost, kde první, co spatřili, byla hořící stěna a křeslo. Ty ale nebyly tím jediným, co museli uhasit, protože plameny začaly stoupat a mohly se dostat za hasící dvojici. „V tom okamžiku je nutné se zaměřit na plameny pod stropem, tzv. roll over. V některých případech instruktor spustí plameny za zády zasahujících, aby zjistil, zda si kontrolují únikovou cestu. Permanentní ostražitost a roztříštěný proud je tím jediným možným řešením pro získání kontroly nad požárem, pro jeho likvidaci a bezpečný návrat,“ vysvětluje kapitán Josef Řeháček. Teprve po tomto kroku je možné přistoupit k hašení zbytku místnosti, ve které se ještě po chvíli rozhoří skříň. Pokud je vše bezpečně uhašené, je možné při dodržení všech taktických postupů opustit kontejner a přenechat jej další dvojici.

Nejúčinnější ale i nejtěžší příprava  

„Musíme dbát na to, aby naše vojenské hasičské jednotky byly připraveny řešit různé situace. Žádný jiný výcvik v podobné formě nepřipraví naše příslušníky na boj s ohněm v uzavřených prostorech tak dobře jako Dragon. Praktický nácvik je pro hasiče určitě nejzajímavější a zároveň nejtěžší, jelikož si zde mnozí sáhnou na své fyzické a psychické hranice,“ hodnotí kapitán Řeháček.


  • V české armádě je zhruba 700 hasičů rozdělených do 20 jednotek, z nichž 16 funguje nepřetržitě. Ty najdete při muničních základnách, vojenských letištích a vojenských újezdech, kde dohlížejí na bezpečnost například při střelbách.
  • Dohodu s Dräger Safety s.r.o. uzavřela Agentura logistiky v roce 2019. Německá společnost se v ní zavazuje k provádění školení a výcviku pro příslušníky vojenských hasičských jednotek Armády České republiky na ohňovém trenažéru, a to až do konce roku 2022. Do současné chvíle již tréninkem ve Fire Dragon 9000 prošlo téměř všech 700 vojenských hasičů.

Váš komentář